Календарне планування з інформатики 9 клас за новою програмою 2017-2018н.р. автор Морзе Н.В.

Календарне планування з інформатики 9 клас нова програма на 2017-2018 навчальний рік. Складене за новою програмою та дотримане вимог МОН України. В разі несумісності годин, можливе коригування та узгодження з керівними органами Вашого навчального закладу.      

Календарне планування з інформатики 9 клас за новою програмою 2017-2018н.р. автор Ривкінд Й.Я.

Календарне планування з інформатики 9 клас нова програма на 2017-2018 навчальний рік. Складене за новою програмою та дотримане вимог МОН України. В разі несумісності годин, можливе коригування та узгодження з керівними органами Вашого навчального закладу      

УРОК №65-70 ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ І ГРУПОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ ІЗ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЕДМЕТНОЇ ГАЛУЗІ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «ІНФОРМАТИКА».

  Мета уроку: формувати вміння працювати з інформацією, поданою в різ­них формах; сприяти оволодінню інформаційними технологіями та формуванню навичок їх використання під час розв’язання практичних задач; розвивати комунікативні, організаторські, дослідницькі вміння й навички.

УРОК №60-64 ТЕМА. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЗАДАЧ.

  Мета уроку: формувати в учнів уявлення про розв’язування задач ком- петентнісного змісту, формувати інформаційну і комунікативну компетентності; формувати вміння розв’язувати компетентністю задачі, опрацьовувати дані, подавали результати розв’язуван­ня задачі;

УРОК №59 ПРАКТИЧНА РОБОТА 16. УПОРЯДКУВАННЯ ДАНИХ У ТАБЛИЦЯХ. АВТОМАТИЧНІ ТА РОЗШИРЕНІ ФІЛЬТРИ

  Мета уроку: формувати вміння використовувати засоби упорядкування та фільтрування даних у таблиці; розвивати логічне мислен­ня; виховувати інформаційну культуру.. Очікувані результати: учні повинні вміти використовувати засоби для упорядкування даних

УРОК №58 ПРОМІЖНІ ПІДСУМКИ. УМОВНЕ ФОРМАТУВАННЯ.

  Мета уроку: актуалізувати вивчене раніше поняття підсумку; сформувати знання про умовне форматування та проміжні підсумки; формувати вміння використовувати ці засоби під час роботи з даними; виховувати інформаційну культуру.

УРОК №56-57 УПОРЯДКОВУВАННЯ ДАНИХ У ТАБЛИЦЯХ. АВТОМАТИЧНІ ТА РОЗШИРЕНІ ФІЛЬТРИ.

  Мета уроку: актуалізувати вивчене раніше поняття фільтрування даних; сформувати знання про розширені фільтри та проміжні підсумки; формувати вміння використовувати ці засоби під час роботи з даними; виховувати інформаційну культуру.

УРОК №55 ПРАКТИЧНА РОБОТА 15. ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ, ЛОГІЧНИХ ТА СТАТИСТИЧНИХ ФУНКЦІЙ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА. УМОВНЕ ФОРМАТУВАННЯ

  Мета уроку: формувати вміння використовувати у формулах вивчені функції та налаштовувати умовне форматування комірок таблиці; розвивати логічне мислення; виховувати інформаційну культуру.

УРОК №54 СТВОРЕННЯ ТА НАЛАГОДЖЕННЯ ДІАГРАМ РІЗНОГО ТИПУ, ВИБІР ТИПУ ДІАГРАМИ

  Мета уроку: актуалізувати знання про ділову графіку, отримані у 7 класі; формувати вміння добирати тип діаграми відповідно до завдання, будувати графік математичної функції; розвивати логічне мислення; виховувати інформаційну культуру.