Monthly Archives: Березень 2013

Конспект уроку: Мова й мовлення. Мова як найважливіший засіб людського спілкування. Рідна мова, мова державна. Український алфавіт

Тема. Мова й мовлення. Мова як найважливіший засіб людського спілкування. Рідна мова, мова державна. Український алфавіт Мета: ознайомити учнів з новим підручником «Рідна мова»; розширювати уявлення учнів про мову як засіб людського спілкування; закріпити знання назв букв українського алфавіту; розкрити…

Усне мовлення, його основні особливості

Тема. Усне мовлення, його основні особливості Мета: ознайомити учнів з особливостями усного мовлення, його допоміжними засобами, вимогами до нього; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати зв’язне мовлення; виховувати куль­туру усного мовлення.

Особливості писемного мовлення

Тема. Особливості писемного мовлення Мета: розширювати уявлення учнів про писемне мовлення та вимоги до нього; розвивати навички каліграфічного письма, усного зв’язного мовлення; виховувати культуру писемного мовлення.

Розробка уроку: Культура мовлення

Тема. Культура мовлення Мета: формувати в учнів уявлення про основні правила культури спілкування, культуру мовлення; розвивати навички мовного етикету; розвивати зв’язне мовлення, виховувати повагу до людей і до самих себе.

Конспект уроку: Слова ввічливості

Тема. Слова ввічливості Мета: вчити учнів вживати у своєму мовленні слова та вислови ввічливості, формувати культуру мовлення, розвивати зв’язне мовлення, вміння будувати діалоги, виховувати шанобливе ставлення до мови, до співрозмовника.

Текст. Розвиток уявлень про текст. Тема і мета тексту. Добір заголовків до тексту

Тема. Текст. Розвиток уявлень про текст. Тема і мета тексту. Добір заголовків до тексту Мета: повторити й закріпити знання учнів про текст; розшифрувати уявлення про текст, його тему й мету, вчити учнів визначати тему, мету тексту; добирати заголовки до текстів;…

Визначення теми й теми у текстах різних типів

Тема. Визначення теми й теми у текстах різних типів Мета: вчити учнів розрізняти різні типи текстів, визначати їх тему й мету, добирати заголовки; розвивати мовлення учнів; виховувати шанобливе ставлення до природи.

Конспект уроку: Абзац тексту

Тема. Абзац тексту Мета: формувати уявлення учнів про абзац, про логічний і гра- матичний зв’язок між абзацами; формувати уміння ділити текст на абзаци й складати текст за поданим планом; розвивати усне й писемне мовлення; виховувати любов до природи.

Зв’язки між реченнями в тексті. Частини тексту

Тема. Зв’язки між реченнями в тексті. Частини тексту Мета: закріплювати знання учнів про засоби зв’язку речень у тексті; формувати знання про будову тексту; розвивати зв’язне мовлення, виховувати любов до природи.

Конспект: Спостереження за ознаками художніх, науково-популярних та ділових текстів

Тема. Спостереження за ознаками художніх, науково-популярних та ділових текстів Мета: вчити учнів розрізняти тексти за стильовими ознаками; формувати вміння учнів писати оголошення; закріплювати знання про будову тексту; розвивати зв’язне мовлення, вміння зіставляти, аналізувати, виховувати любов до книги, до рідної мови.