Monthly Archives: Квітень 2013

Конспект: Ядерні реакції. Енергетичний вихід ядерних реакцій. Розв’язування задач. 11 клас

Мета уроку: познайомити учнів із можливістю перетворення ядер хімічних елементів, навчити їх обчислювати енергетичний вихід ядерних реакцій; розвивати спостережливість, логічне та творче мислення, інтерес до предмету і сучасної фізичної науки. Тип уроку: комбінований урок.

Конспект: Ядерні реакції

Мета уроку: надати учням знання з теми, сформувати сучасні уявлення про ядерні реакції, вміння класифікувати реакції за певними ознаками, правильно записувати і обчислювати реакції; розвивати спостережливість, логічне та творче мислення, інтерес до предмету і сучасної фізичної науки.

Конспект: Третій закон динаміки Ньютона

Мета уроку: Навчальна:  на конкретних прикладах розкрити суть третього закону динаміки Ньютона і переконати учнів в одночасному існуванні дії та протидії; вчити учнів логічно і творчо мислити. Розвиваюча: формувати і розвивати інтелект успіху; індивідуальні здібності учнів; розвивати вміння узагальнювати; аналітично…

Конспект: Тертя. Сила тертя. Тертя ковзання, кочення, спокою. Коефіцієнт тертя ковзання

Мета:  Сформувати знання про силу тертя (ковзання, кочення, спокою), причини  їх виникнення, фактори, що впливають на зміну сили тертя, удосконалити і систематизувати знання про силу як векторну фізичну величину, розкрити роль і практичне використання людиною тертя, формувати вміння визначати силу…

Конспект: Теорія та експеримент. Вимірювання. Похибка вимірювання. Фізичні величини. Одиниці фізичних величин. Міжнародна система одиниць (СІ). Утворення кратних і частинних одиниць

Мета уроку: розглянути одиниці фізичних величин, пояснити як визначати похибки вимірювання і розглянути їх класифікацію. Хід уроку.

Теорія відносності Ейнштейна під сумнівом: гряде відкриття паралельних світів

Фізики знайшли дані, що ставлять під сумнів теорію відносності Ейнштейна, а з нею і всі наріжні положення сучасної науки. Вчені не виключають відкриття паралельних світів. Теорія відносності Ейнштейна під сумнівом. У науці гряде революція – поставлено під сумнів теорію відносності…

Конспект: Сучасні уявлення про простір і час. Взаємозв’язок класичної та релятивістської механіки

Мета уроку: розглянути сучасні уявлення про простір і час, взаємозв’язок класичної та релятивістської механіки, пояснити загальні теорії сучасної фізики; розвивати творче мислення; виховувати пізнавальний інтерес і такі якості як самостійність, працелюбність, бажання отримувати знання.

Конспект: Склад ядра атома. Енергія зв’язку атомних ядер. Ядерні реакції

Мета уроку: ввести поняття про міцність атомних ядер, з’ясувати фізичний зміст поняття «дефект мас», навчити учнів розв’язувати стандартні задачі з даної теми; розвивати уяву, творче мислення; виховувати працелюбність та наполегливість.

Самостійна робота з теми «Світлові кванти». 11 клас

Мета уроку: перевірити рівень засвоєння учнями навчального матеріалу, виявити прогалини в знаннях учнів для подальшого усунення; розвивати уяву, творче мислення; виховувати працелюбність та наполегливість.                                  Хід уроку.