Monthly Archives: Травень 2013

Конспект: Північно-Східна Русь

Очікувані результати Після уроку учні: • знатимуть про історію міст Північно-Cхідної Русі – Пскова та Новгорода, їхній вічовий устрій; • показуватимуть на карті міста Псков, Новгород, Москву, Володимир;

Конспект: Туреччина

Очікувані результати Після уроку учні: • знатимуть про виникнення й розвиток імперії Османа; • показуватимуть на карті кордони Османської держави, місця найважливіших подій; • називатимуть країни, завойовані турками;

Конспект: Індія. Імперія Гуптів

Очікувані результати Після уроку учні: • знатимуть про виникнення й розвиток Делійського султанату; • показуватимуть на карті кордони султанату; шляхи проникнення мусульман до Індії;

Конспект: Китай

Мета: з’ясувати характерні ознаки державного управління, соціальної структури суспільства Китайської держави, ознайомитися з досягненнями китайської культури; розвивати навички роботи з історичною картою, висловлювати судження щодо позитивних і негативних наслідків завоювань, взаємовпливу культур.

Конспект: Міжнародні відносини 1930-х рр. XX століття.

Мета: використовуючи елементи ІКТ, сприяти засвоєнню та умінню характеризувати зовнішньополітичні пріоритети провідних країн світу (формувати мовленнєву компетентність), визначати витоки, прояви та наслідки політики «умиротворення»( формувати хронологічну компетентність). На основі роботи з історичними джерелами аналізувати процес радянсько-німецького зближення та причини підписання пакту…

Конспект: Культура Індії та Китаю

Очікувані результати Після уроку учні знатимуть: • про досягнення культури Індії та Китаю за часів Середньовіччя та про вплив цих країн на подальший розвиток культури людства в цілому.