Monthly Archives: Жовтень 2013

Практична робота «Розпізнавання конструкційних матеріалів для виготовлення аплікації»

Тема. ВИДИ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ АПЛІКАЦІЙ Практична робота «Розпізнавання конструкційних матеріалів для виготовлення аплікації» Мета уроку: навчальна: забезпечити засвоєння учнями знань про види конструкційних матеріалів та правила їхнього вибору; формувати вміння розпізнавати текстильні та неткані матеріали для виготовлення…

Лабораторно-практична робота «Ознайомлення з видами технологічної діяльності»

Тема. ВСТУП. ПОНЯТТЯ ПРО ТЕХНОЛОГІЮ. ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ ТА БЕЗПЕЧНОЇ ПРАЦІ В НАВЧАЛЬНІЙ МАЙСТЕРНІ Лабораторно-практична робота «Ознайомлення з видами технологічної діяльності» Мета уроку: навчальна: забезпечити засвоєння учнями знань про технологію, основні види техно­логічної діяльності в побуті, правила внутрішнього розпорядку та…

Урок11: Операції над вікнами. Практична робота 1. Робота з вікнами та їх об’єктами

Навчальна мета: Познайомити учнів з операціями, які можна виконувати з вікнами та перевірити засвоєні знання на практиці. Розвивальна мета: Розвиток пізнавальних інтересів, навиків роботи з комп’ютером, самоконтролю, уміння конспектувати. Виховна мета: Виховання інформаційної культури учнів, що вчаться, уважності, дисциплінованості, посидючості.

Конспект10: Запуск програми на виконання. Завершення роботи з програмою. Вікно програми, основні об’єкти вікна

Навчальна мета: Познайомити учнів з поняттям вікна програми та об’єктами вікна програми, запуском та завершенням роботи програми. Розвивальна мета: Розвиток пізнавальних інтересів, навиків роботи з комп’ютером, самоконтролю, уміння конспектувати. Виховна мета: Виховання інформаційної культури учнів, що вчаться, уважності, дисциплінованості, посидючості.

Урок №9 ОБ’ЄКТИ. ВЛАСТИВОСТІ ОБ’ЄКТІВ, ЗНАЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ. ОБ’ЄКТИ НАВКОЛО НАС. КЛАСИФІКАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ

Мета:   навчальна: сформувати поняття «об’єкт», «властивості об’єкта», навчити класифікувати об’єкти за певними ознаками; розвивальна: розвивати логічне мислення; виховна: сприяти вихованню в учнів інформаційної культури, виховувати старанність.

УРОК № 8 ОЗНАЙОМЛЕННЯ З КЛАВІАТУРОЮ. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1 «РОБОТА З КЛАВІАТУРНИМ ТРЕНАЖЕРОМ»

Мета:   навчальна: ознайомити учнів з принципами роботи з клавіатурою; форму­вати навички роботи з клавіатурою; розвивальна: формувати вміння бачити закономірності, аналізувати й запам’ятовувати інформацію; виховна: виховувати в учнів активність, наполегливість у досягненні мети. Тип уроку: формування і вдосконалення вмінь і…