Monthly Archives: Лютий 2014

УРОК-ПІДСУМОК. БЕСІДА ПРО ТВОРИ, ЩО ВИВЧАЛИСЯ УПРОДОВЖ РОКУ Й НАЙБІЛЬШЕ ЗАПАМ’ЯТАЛИСЯ

Мета: систематизувати та узагальнити вивчений учнями впродовж навчального року учбовий матеріал, який стосувався знань про життєвий і творчий шлях письменника, зміст їх творів, понять з теорії літератури; розвивати культуру зв’язного мовлення, читацькі навички, збагачувати словник школярів; формувати естетичні смаки, кругозір,…

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4. «З ЛІТЕРАТУРИ ХХ ст.»

  Мета: за допомогою запропонованих завдань виявити в учнів рівень знань, умінь та навичок із вивченої теми, закріпити їх; розвивати увагу, пам’ять, спритність, рішучість, кмітливість, уміння акумулювати отриманні знання і застосовувати їх під час виконання завдань; виховувати працьовитість, наполегливість, старанність,…

ПОЗАКЛАСНЕ ЧИТАННЯ. І. ЛИПА. «МАТИ»

Мета: продовжити знайомити школярів з творчістю І. Липи, зокрема з притчами митця, зосереджуючи увагу на ідейно-художньому аналізу програмового твору «Мати»; розвивати культуру зв’язного мовлення, логічне мислення, увагу, вміння характеризувати героїню твору, давати оцінку її поведінці та вчинкам; формувати естетичні смаки…

І. ЛИПА. ЖИТТЄВА БІОГРАФІЯ «У НЕВІДОМУ ПУТЬ»

  Мета: поглибити знання школярів про життя і творчість І. Липи, дізнатися про «практичний ідеалізм» письменника-борця; опрацювати ідейно-художній зміст програмового твору письменника «У невідому путь»; розвивати пам’ять, увагу, спостережливість, логічне і абстрактне мислення; вміння самостійно коментувати зміст притчі, відстоювати і…

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ Х. Д. АЛЧЕВСЬКОЇ

  Мета: продовжити знайомити школярів з митцями слова рідного краю, зокрема з життям і творчим доробком видатної харківської письменниці Х. Д. Алчевської; розвивати культуру зв’язного мовлення, читацький кругозір, навички аналізу, ліричного твору, робити узагальнення, висновки, необхідний коментар, формувати естетичний смак…

В. ГЕРАСИМ’ЮК. СПОВІДЬ ДУШІ У ВІРШАХ СУЧАСНОГО ПОЕТА («ЧОЛОВІЧИЙ ТАНЕЦЬ», «ПЕРШИЙ СНІГ», «ЖИВА ВАТРА»)

Мета: ознайомити учнів з життям і творчістю О. Герасим’юка, здійснити художній аналіз його програмових поезій, визначити, яким чином у них відтворені роздуми письменника про повноцінне буття людини, її духовне наповнення; розвивати пам’ять, увагу, вміння виразно вдумливо читати поетичні твори, сприймаючи…

ВІЗУАЛЬНА (ЗОРОВА) ПОЕЗІЯ СЬОГОДНІ (М. МІРОШНИЧЕНКО, В. ЖЕНЧЕНКО, М. САРМА-СОКОЛОВСЬКИЙ, А. МОЙСІЄНКО)

  Мета: ознайомити учнів з особливостями візуальної (зорової) поезії на сучасному етапі, стисло охарактеризувати життєвий і творчий шляхи представників такого мистецтва та проаналізувати їх твори; розвивати вміння пояснювати власне розуміння взірців зорової поезії, витрактовувати їхній ідейно-образний зміст; раціонально використовувати навчальний…

І. БАГРЯНИЙ «ТИГРОЛОВИ». СИЛЬНИЙ ТИП УКРАЇНСЬКОЇ ЛЮДИНИ — ГОЛОВНИЙ ГЕРОЙ ПИСЬМЕННИКА

  Мета: продовжити опрацьовувати зміст пригодницького роману, визначаючи основні ідеї, мотиви твору, роль патріотизму в його сюжеті; охарактеризувати головного героя роману як сильного типу української людини; розвивати логічне і критичне мислення; вміння доводити власну думку, її обґрунтовувати, мотивувати, робити виважені…

І. БАГРЯНИЙ — ОДИН ІЗ НАЙТАЛАНОВИТІШИХ ІЗ КОГОРТИ ПИСЬМЕННИКІВ-ЕМІГРАНТІВ. «ТИГРОЛОВИ» — АВАНТЮРНО-ПРИГОДНИЦЬКИЙ РОМАН

  Мета: ознайомити школярів з життям і творчістю письменника-емігранта І. Багряного, з’ясувати особливості ідейно-тематичного спрямування «Тигроловів», його жанр, композицію; розвивати культуру зв’язного мовлення, пам’ять, увагу, спостережливість; уміння логічно мислити, наводити переконливі приклади, раціонально використовувати навчальний час; виховувати почуття поваги, пізнавальний…

ВСТУП. БЕСІДА. ЛІТЕРАТУРА ХХ ст. — МИСТЕЦТВО ОНОВЛЕНИХ ТРАДИЦІЙ І СМІЛИВОГО НОВАТОРСТВА

Мета: охарактеризувати літературу ХХ ст. як мистецтво оновлених традицій і сміливого новаторства, визначити її жанрове, тематичне, стильове розмаїття, дослідити непростий шлях розвитку; розвивати культуру зв’язного мовлення, логічне мислення, пам’ять, увагу, спостережливість; вміння формулювати і висловлювати власну думку, надавати відповідний коментар;…