Monthly Archives: Квітень 2014

Конспект уроку: М.Лисенко – основоположник національної композиторської школи в Україні. Музикальне виконавство і освіта

МЕТА:    поглибити й узагальнити знання учнів про творчість М. В. Лисенка; розкрити перед ними значення творчості митця як осно­воположника національної композиторської школи; ознайомити з концертною та виконавською діяльністю, педагогічною й етно­графічною спадщиною; розвинути образно-асоціативне мислен­ня учнів, здатність до сприймання та…

Народна музика: соціально- та родинно-побутові пісні. Значення творчості С. Гулака-Артемовського та М. Колачевського. М. Вербицький: історія створення твору «Ще не вмерла Україна»

МЕТА: дати знання про роль українського народного мистецтва в розвитку національної культури, про види та жанри українського мистецтва;  розвивати вміння порівнювати українську художню культуру минулого й  сучасності, уміння обґрунтовувати оцінні судження щодо зразків українського мистецтва; виховувати високі моральні якості, інтерес…

Значення творчості С.Гулака-Артемовського та М.Калачевського М.Вербицький: історія створення твору «Ще не вмерла Україна»

МЕТА: збагачення знань та уявлень учнів з музичного мистецтва; ус­відомлення учнями багатства способів художнього вираження людських почуттів; визначення ролі музичного мистецтва у ху­дожній культурі; розширення кола знань учнів щодо творчості С. Гулака-Артемовського та М. Колачевського; з’ясування історії написання твору «Ще…

Конспект уроку: Народна музика: соціально – та родинно-побутові пісні

МЕТА:    з’ясувати особливості народної музики; ознайомити учнів із найбільш відомими народними співаками, різновидами родинно-по­бутових пісень; розвивати почуття прекрасного; виховувати гор­дість за кращі здобутки української культури. ОБЛАДНАННЯ:    комп’ютерна презентація уроку; добірка українських народних пі­сень різних жанрів, зокрема родинно-побутових.

Розробка урока: Декоративно-прикладне мистецтво та народні художні промисли

МЕТА: ознайомлювати учнів із розвитком декоративно-прикладного мистецтва та народними художніми промислами України; учити вирізняти промисли різних регіонів; знати їх відмінності та особливості; розвивати зацікавленість  декоративно-прикладним мистецтвом та народними художніми промислами  України та свого регіону, спостережливість, інтерес до культурної спадщини; виховувати любов…

Декоративно-прикладне мистецтво та народні художні промисли 2

МЕТА:    познайомити  учнів   із  українськими   народними   промислами (Косів, Опішня, Яворів, Петриківка); прищеплювати любов до своєї малої батьківщини; розвивати  художній сма­к, виховувати шанобливе ставлення до української культури.

Конспект уроку: Декоративно-прикладне мистецтво та народні художні промисли

МЕТА: ознайомити учнів із видами декоративно-прикладного мистец­тва, які існували а Україні в XIX ст.; розвивати навички пошуку потрібної інформації, уяву, фантазію при створенні композицій; виховувати шанобливе ставлення до української культури. ОБЛАДНАННЯ:    учнівські творчі роботи, завдання до кросворду, ілюстративний матеріал, фарби,…

Урок з художньої культури: Т. Г. ШЕВЧЕНКО ВІДОМИЙ І НЕВІДОМИЙ

МЕТА: ознайомити учнів із творчою діяльністю Т. Г. Шевченка як видат­ного художника, його найвідомішими творами; розкрити внесок Т. Шевченка у розвиток української культури XIX ст. та сучасності; розвивати вміння самостійно отримувати знання, творчо їх ви­користовувати; сприймати та аналізувати твори образотворчо­го…

Контрольний урок з художньої культури за І семестр

МЕТА: узагальнити знання учнів з пройдених тем; підвести підсумок вивчення курсу у І семестрі; розвивати вміння учнів робити уза­гальнення, формулювати висновки, висловлювати власні спосте­реження; виховувати інтерес і зацікавленість учнів до різних видів мистецтв, до художньої культури загалом.

Шкільний театр, зв’язок із викладанням поетики та риторики, народний ляльковий театр вертеп

МЕТА: ознайомити учнів з історією виникнення української шкільної драми, її репертуаром та тематикою; ознайомити учнів із тради­ціями створення та особливостями різдвяних вертепів в Україні та їхніми аналогами в інших країнах; провести презентацію твор­чих учнівських проектів; розвивати в учнів літературні та…