Monthly Archives: Липень 2014

Календарне планування з інформатики 6 клас 2014-2015н.р. нова програма

Календарне планування з інформатики 6 клас рівня стандарту на 2014-2015 навчальний рік. Складене за новою програмою та дотримане вимог МОН України. В разі несумісності годин, можливе коригування та узгодження з керівними органами Вашого навчального закладу.      Внесено корективи!

Поняття алгоритму. Виконавці алгоритмів. Формальне виконання алгоритму. Форми подання алгоритмів. Алгоритми в нашому житті

Мета навчальна: сформувати уявлення про такі поняття вказівка, алгоритм, виконавець алгоритму, система вказівок виконавця, середовище виконання алгоритму, форми подання алгоритму. Навчити: розрізняти вказівки від речень, що не є вказівками, об’єкти та події; пояснювати зв’язок системи вказівок алгоритму та їх виконавця; виявляти випадки,…

Поняття команди. Команди і виконавці. Системи команд виконавця

Мета уроку: – навчальна: сформувати поняття команди і виконавця, поняття система команд виконавця; формувати вміння складати спонукальні речення і команди; – розвивальна: сприяти формуванню алгоритмічного та образного мислення; розвивати пам’ять; – виховна: виховувати цілеспрямованість, почуття відповідальності, інтерес до вивчення предмета…

Україна – єдина країна! (1 вересня – 1 урок)

Мета: допомогти учням навчитися шанувати Батьківщину; прищеплювати любов до державних символів України; розширити знання дітей про цінності українців і України взагалі; виховувати почуття патріотизму національної гордості та любові до Батьківщини. Обладнання: політична карта України, аудіо записи пісень, Державні символи та…

О. де Бальзак — видатний французький письменник, зачинатель соціального реалістичного роману. Життєвий і творчий шлях письменника. Поєднання реалістичних та романтичних елементів у його художній системі

Мета: викликати інтерес учнів до життя й творчості письменника; розкрити роль України у долі митця; розвивати навички сприйняття інформації на слух, уміння готувати повідомлення та презентувати їх, визначати головне, висловлювати свої думки та відстоювати їх; виховувати оптимістичне світосприйняття, естетичні смаки.…

Контрольний твір-роздум за романом Стендаля «Червоне і чорне»

Мета: перевірити рівень розуміння учнями змісту художнього твору; удосконалювати навички ідейно-художнього аналізування вивченого твору за обраною темою; розвивати творчі здібності, писемне зв’язне мовлення школярів; виховувати кращі людські якості. Оснащення: портрет Стендаля, художній текст роману «Червоне і чорне», ілюстрації до твору.…

Стендаль «Червоне і чорне». Психологізм творчості письменника в романі. Новаторство Стендаля в реалістичному відтворенні художньої моделі суспільства й людини

Мета: показати художню майстерність автора у використанні психологізму, відтворенні мистецької моделі сучасного йому світу, новаторство письменника; розвивати навички літературознавчого аналізування епічного твору, уміння висловлювати свої думки з різних питань, обґрунтовувати їх; виховувати кращі людські якості, естетичні смаки. Оснащення: портрет письменника,…

Конспект уроку: Стендаль «Червоне і чорне». Жіночі образи роману

Мета: допомогти учням розкрити жіночі образи роману, з’ясувати їх роль у романі; розвивати навички аналізування персонажів епічного твору, висловлювання своїх оцінних суджень; уміння зіставляти явища літератури та життя; виховувати високі моральні якості, естетичні смаки. Оснащення: портрет письменника, видання його твору,…

Стендаль «Червоне і чорне». Шлях Жульєна Сореля — це шлях злету чи шлях падіння? Образ головного герояСтендаль «Червоне і чорне». Шлях Жульєна Сореля — це шлях злету чи шлях падіння? Образ головного героя

Мета: розкрити образ головного героя твору, з’ясувати засоби його змалювання та втілення в ньому авторського задуму; розвивати навички аналізування великого епічного твору, характеризування героїв, зіставлення різних життєвих та літературних явищ; виховувати особистість на основі загальнолюдських цінностей. Оснащення: портрет письменника, видання…

Конспект уроку: Стендаль «Червоне і чорне». Конфлікт головного героя Жульєна Сореля із суспільством як сюжетний стрижень роману. Внутрішня драма героя як наслідок цьогоконфлікту

Мета: допомогти учням розкрити конфлікт головного героя роману із суспільством, з’ясувати його роль у сюжеті твору, навчити висловлювати свої судження; розвивати навички роботи з текстом художнього твору, образнее й логічне мислення; виховувати активну життєву позицію, неприйняття зла та насильства, прагнення…