Monthly Archives: Серпень 2014

Базові алгоритмічні структури: структура слідування. Алгоритм та програма. Середовище виконання алгоритму

Мета уроку: навчальна: сформувати поняття структури алгоритму,структури слідування, програми, середовище виконання алгоритму, форми подання алгоритму. розвивальна: розвивати логічне мислення на основі спостережень, порівнянь, усвідомлення отриманого матеріалу; продовжувати розвивати навички роботи з інформаційними технологіями. виховна: стимулювати інтерес до предмету, пізнавальну активність, акуратність, терпимість та…

Підручник інформатика 6 клас нова програма

Інформатика : підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Н. В. Морзе, О. В. Барна, В. П. Вембер, О. Г. Кузьмінська, Н. А. Саражинська. — Київ : Видавничий дім «Освіта», 2014. Скоро з’явиться в продажі на сайті http://www.osvita-dim.com.ua/ Підручник «Інформатика»…

Конспект уроку: Опрацювання та зберігання даних (урок 5)

Мета уроку: – навчальна:розширити знання учнів про символи; сформувати уявлення про способи кодування інформації, види кодів; – розвивальна:розвивати логічне мислення, увагу; формувати вміння знаходити аналогії, узагальнювати, робити висновки; – виховна: виховувати самостійність, відповідальність, вміння працювати в парах. Тип уроку: засвоєння нових знань,…

Конспект уроку: ПОВТОРЮЄМО ОСНОВНІ ПРАВИЛА РОБОТИ ЗА КОМП’ЮТЕРОМ

Мета уроку: навчальна: повторити правила ввімкнення та вимкнення комп’ютера, вибору та за­пуску програм, призначення основних клавіш клавіатури; розвивальна:розвивати увагу, логічне мислення, пам’ять; формувати вміння роби­ти висновки;_________________________________________ виховна: виховувати інтерес до інформатики, відповідальність, самостійність. Тип уроку:повторення вивченого матеріалу, удосконалення вмінь і…

Конспект уроку: ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ ЗА 2 КЛАС  УРОК 1

ЯК ДАНИЛКО ВІДПОЧИВ УЛІТКУ Мета уроку: навчальна: повторити правила поведінки в комп’ютерному кабінеті, пристроїкомп’ютера; розширити уявлення про інформацію та інформаційні процеси; розвивальна: розвивати логічне мислення, пам’ять, словниковий запас учнів; виховна: виховувати інтерес до інформатики, повагу до оточуючих, їх думки, само­стійність.…

Календарне планування з інформатики 3 клас 2014-2015н.р. нова програма

Календарне планування з інформатики 3 клас рівня стандарту на 2014-2015 навчальний рік. Складене за новою програмою та дотримане вимог МОН України. В разі несумісності годин, можливе коригування та узгодження з керівними органами Вашого навчального закладу. За підручником Коршунова О.В. та Ломаковська Г.В.

Нерівномірний рух. Середня та миттєва швидкості. Розв’язування задач

Мета: увести поняття «нерівномірний рух, середня швидкість, миттєва швидкість»; показати практичну значущість набутих знань; розвивати логічне мислення учнів, уміння аналізувати задачі. Методи і прийоми навчання:Метод: сюрприз, колективна форма роботи, евристична бесіда, робота із підручником, метод перших задач. . Обладнання: Спідометр,…

Конспекти уроків з фізики 10 клас: Закон додавання швидкостей. Самостійна робота.

Мета: закріпити навички використання правила додавання швидкостей та переміщень; розвинути вміння обирати найбільш зручну систему відліку в процесі розв’язування задач; виховувати віру в свої сили, акуратність, відповідальність. Методи і прийоми навчання:  дуель, самостійна робота, Обладнання: дидактичні матеріали. Тип уроку: урок…

Графіки залежності кінематичних величин від часу для рівномірного прямолінійного руху

Мета: навчити учнів розв’язувати задачі графічним методом; домогтися розуміння функціональної залежності між величинами та навчити відображувати цю залежність графічним методом; виховувати вольові риси особистості. Методи і прийоми навчання:Гра “Ланцюжок”, проблемна ситуація, бліц – вікторина метод “ ПРЕС ”. Обладнання:. таблиці …

Способи вимірювання довжини і часу. Відносність механічного руху.

Мета: ознайомити учнів із способами вимірювання довжини та часу; нагадати учням, як правильно користуватися штангенциркулем та мікрометром; пояснити відносність механічного руху; формувати матеріалістичний світогляд учнів; виховувати віру в свої сили. Методи і прийоми навчання: перевірка домашнього завдання, евристична бесіда, метод…