Monthly Archives: Січень 2015

Stunde: Im Sportunterricht

der Speer -e, die Kugel -n, werfen (hat geworfen), stoßen (hat gestoßen), die Sprossenwand -¨-e, über den Bock springen   Höre zu und sprich nach. surfen — das Surfen Kugel stoßen — das Kugelstoßen schwimmen — das Schwimmen spielen —…

Stunde: Sport treiben ist toll!

betreiben (hat betrieben), fechten (hat gefochten), das Judo, der Kampfsport Höre zu und sprich nach. schwimmen — das Schwimmen reiten — das Reiten boxen — das Boxen fechten — das Fechten wandern — das Wandern 2 Welchen Sport betreiben die…

Урок: Проектування предметів побуту. Композиція «Світильник»

Мета: 1. Дати поняття про дизайн, проектування; формувати в учнів уміння передавати основні особливості форм предметів побуту; навички проектного мислення в розв’язанні проблемних ситуацій засобами формоутворення. Розвивати образне мислення, окомір, уявлен­ня про розміщення предметів побуту в просторі. Виховувати навички роботи…

Урок з образотворчого мистецтва: Перехід від площинного зображення до об’ємного. Листівка до свята 8 Березня

Мета: 1. Ознайомити учнів із декоративною трансфор­мацією природних форм за допомогою папе- ропластики; продовжити навчання елементар­них принципів конструювання з паперу. Розвивати образне мислення, асоціативну пам’ять, спостережливість. Виховувати акуратність під час роботи з папе­ром; активізувати інтерес до створюваної робо­ти, а також…

Використання композиційних закономірностей. Розпис по манній крупі

Мета: 1. Актуалізувати знання про стилізацію природ­них форм; дати нові знання про застосування композиції в декоративних роботах образотвор­чого мистецтва. Розвивати спостережливість, окомір, зорову пам’ять, естетичне ставлення до творів мистец­тва. Формувати естетичний смак; активізувати творчу ініціативу учнів.

Урок: Форма й орнаментація предметів побуту. При­крашання скляної посудини

Мета: 1. Поглибити знання учнів про взаємозв’язок форми та змісту в образотворчому мистецтві; закріпити поняття «декор», «орнамент» як засо­би наповнення й збагачення форми; удоскона­лити навички декорування об’ємних предметів. Розвивати образне, асоціативне мислення, пам’ять, фантазію. Виховувати естетичне ставлення до навко­лишнього світу;…

Stunde: Ich treibe gern Sport

boxen (hat geboxt), reiten (ist/hat geritten), die Piste -n, der Basketballplatz -¨-e, der Reitplatz -¨-e, das Fußballfeld -er Ergänze die passenden Verben und höre die Lösungen. Fußball …                                     mit dem Springseil … Rad …                                          um die Wette … Schlittschuh …                             …

Stunde: Wiederholung

Unsere Projektarbeit Projekt «Spezialitäten aus aller Welt». Arbeitet in Gruppen zu je 5—6 Personen. Bringt Fotos und Bilder von verschiedenen Speisen, die aus verschiedenen Ländern der Welt stammen. Klebt die Fotos auf ein großes Blatt Papier und schreibt unten die…

Stunde: Spezialitäten aus aller Welt

das Croissant -s, die Pasta -en, der Burrito -s, der Schaschlik -s, der Pilaw Höre zu und sprich nach. die Ukraine — ukrainisch Russland — russisch Italien — italienisch England — englisch Mexiko — mexikanisch Asien — asiatisch der Kaukasus…

Stunde: Ukrainische Küche

der Kartoffelpuffer -, die Füllung -en, der Teig -e, die Roulade -n Was ist auf den Bildern? Erzähle. Auf Bild 1 ist ein Teller Borschtsch. Auf Bild …ist/sind… 2 Was für Gerichte sind das? Finde die passenden Erläuterungen.