Monthly Archives: Лютий 2015

Урок 50. Префікс. Словотворча роль префіксів.Утворення слів за допомогоюнайуживаніших префіксів

Мета: поглибити знання учнів про префікс як значущу частину слів; спостерігати за словотворчою роллю префіксів у словах; розвивати вміння утворювати нові слова за допомогою різних префіксів; виховувати бережливе ставлення до природи.

Конспект уроку: Перевірка правопису слів із глухимиприголосними звуками.Закріплення вивченого про дзвінкіта глухі приголосні звуки

Мета: ознайомити учнів із правилом перевірки написання слів із сумнівними приголосними, що піддаються асиміляції; навчати користуватисяправилом; розвивати орфографічну пильність; виховувати охайність.

Конспект 3 клас: Урок розвитку зв’язного мовлення. Упорядкування деформованого тексту

Мета: навчати школярів упорядковувати деформований текст, переставляти речення відповідно до логіки загального змісту; розвиватимовлення, логічне мислення учнів; збагачувати їх лексичний запас;виховувати любов до природи.

Конспект: Правильна вимова слів із глухимиприголосними. Перевірна робота. Діалог

Мета: закріплювати навички літературної вимови дзвінких приголосниху словах та позначення їх на письмі; перевірити вміння складати діалоги; розвивати комунікативну компетентність; виховувати розумінняетикетних норм під час спілкування.

Конспект уроку: Аналіз перевірної роботи. Дзвінкі та глухіприголосні. Вимова й правопис слівіз дзвінкими та глухими приголосними

Мета: поглибити уявлення школярів про дзвінкі і глухі приголосні звуки;навчати правильно вимовляти дзвінкі приголосні звуки у кінці словаі складу перед глухими приголосними; розвивати навички розрізнятиглухі і дзвінкі приголосні; виховувати любов до природи.

Контроль та оцінювання знань за темами«Речення», «Слово. Значення слова»,«Будова слова»

Мета: перевірити мовні знання учнів за темами «Речення», «Слово. Значення слова», «Будова слова»; розвивати писемне мовлення; виховувати охайність та культуру оформлення письмових робіт.

Вимова і правопис слів із ненаголошеними[е], [и] в коренях, що не перевіряютьсянаголосом. Робота з орфографічнимсловником

Мета: навчати учнів користуватися орфографічним словником для перевірки написання слів із ненаголошеними [е], [и] в коренях, що неперевіряються наголосом; збагачувати словниковий запас; розвиватизв’язне мовлення; виховувати культуру мовлення.

Урок № 21-22: Основи проектної діяльності. Практична робота.Виконання малюнка виробу з використанням біоформ

Мета:сформувати знання про проектування як вид діяльності людини, навчити виконувати міні-маркетингове дослідження (анкетування),  графічне зображення виробу, використовувати біоформи для створення виробів; заохотити учнів правильно організу­вати своє робоче місце, сприяти розвитку технічного мислення, координації рухів, пам’яті; 

Урок 19-20: Машини і механізми. Швейна машина

Мета: розкрити зміст поняття  «машина», «механізм», ознайомити з основними видами механізмів, їх призначенням, технічними характеристиками механізмів передачі та перетворення руху та застосування їх в швейній машині; пробуджувати інтерес до техніки; пробуджувати  спостережливість, увагу,формувати позитивне ставлення до трудової