Monthly Archives: Березень 2015

Конспект уроку: Різноманітність і значення земноводних. Охорона земноводних

Мета: ознайомити учнів з різноманітністю земноводних. Обладнання й матеріали: підручник [1], зошит [3], фотографії, малюнки, плакати, схеми, що дозволяють ілюструвати різноманітність і значення земноводних. Базовіпоняття й терміни:земноводні, різноманітністьземноводних, охороназемноводних. Тип уроку: комбінований.   Хід уроку   I.Організаційний етап II.Актуалізація опорних знань…

Урок з біології: Особливості життєдіяльності та поведінки земноводних

Мета: ознайомити учнів з особливостями життєдіяльності й поведінки земноводних. Обладнанняй матеріали: підручник [2], зошит [3], фотографії, малюнки, плакати, схеми, що дозволяють ілюструвати особливості життєдіяльності й поведінки земноводних. Базовіпоняття й терміни:земноводні, життєдіяльність та поведінказемноводних. Тип уроку:комбінований.   Хід уроку I. Організаційнийетап II.Актуалізаціяопорнихзнань…

Конспект по біології: Клас Земноводні. Особливості будови. Лабораторна робота № 12 «Порівняння скелетів земноводних та риб»

Мета: ознайомити учнів із загальною характеристикою класу Земноводні, сезонними явищами в житті земноводних, провести лабораторну роботу з порівняння кістяків земноводних та риб. Обладнання й матеріали: підручник [1], зошити [2], [3], фотографії, малюнки, плакати, схеми, що дозволяють ілюструвати особливості будови й життєдіяльності…

Урок: Значення риб у природі та для людини. Рибне господарство. Охорона риб

Мета: ознайомити учнів з роллю риб в екосистемах, розповісти про значення риб у житті людини. Обладнання й матеріали:підручник [1], зошит [3], фотографії, малюнки, плакати, схеми, щодозволяютьілюструвати роль риб у воднихекосистемах і їхнєзначення в життілюдини. Базовіпоняття й терміни: риби, екосистеми, значенняриб в…

Конспект уроку: Різноманітність кісткових риб

Мета: ознайомити учнів з різноманітністю кісткових риб. Обладнання й матеріали: підручник [1], зошит [3], фотографії, малюнки, плакати, схеми, що дозволяють ілюструвати різноманітність кісткових риб. Базові поняття й терміни: кісткові риби, різноманітність кісткових риб. Тип уроку: комбінований.   Хід уроку I.Організаційний…

Урок по білогії 8 клас: Розмноження кісткових риб і їхня поведінка

Мета: ознайомити учнів з особливостями розмноження, поведінки й сезонних явищ у житті риб. Обладнання й матеріали: підручник [1], зошит [3], фотографії, малюнки, плакати, схеми, що дозволяють ілюструвати поведінку й сезонні явища в житті риб. Базові поняття й терміни: риби, розмноження…

Біологія 8 клас: Особливості будови й життєдіяльності кісткових риб. Лабораторна робота № 11 «Вивчення зовнішньої будови та поведінки кісткових риб»

Мета: ознайомити учнів із загальною характеристикою класу Кістковіриби. Обладнання й матеріали:підручник [1], зошити [2], [3], фотографії, малюнки, плакати, схеми, щодозволяютьілюструватиосновні характеристики класу Базові поняття й терміни: Кісткові риби, риби, кісткові риби. Тип уроку: комбінований.   Хід уроку І.Організаційний етап Перевірка домашнього…

Конспект з біології: Різноманітність хрящових риб

Мета: ознайомити учнів з різноманітністю хрящових риб, розповісти про поведінку хрящових риб, про представників і показати їхнє значення в природі й житті людини. Обладнання й матеріали: підручник [1], зошит [3], фотографії, малюнки, плакати, схеми, що дозволяють ілюструвати особливості будови й життєдіяльності…

Урок біології 8 клас: Надклас Риби. Особливості будови й життєдіяльності хрящових риб

Мета:ознайомити учнів з особливостями хрящових риб, дати загальну характеристику класу Хрящовіриби, Обладнання й матеріали: підручник [1], зошит [3], фотографії, малюнки, плакати, схеми, що дозволяють ілюструвати особливості будови й життєдіяльності хрящових риб. Базовіпоняття й терміни:хрящовіриби, акули, скати. Тип уроку: комбінований.  …

Урок з біології: Тип Хордові. Підтип Безчерепні. Підтип Черепні (Хребетні). Лабораторна робота № 10 «Зовнішня й внутрішня будова ланцетника» (на постійних мікропрепаратах)

Мета: ознайомити учнів із загальною характеристикою типу Хордові, розповісти про особливості будови, життєдіяльності й класифікації хордових. Обладнання й матеріали: підручник [1], зошити [2], [3], фотографії, малюнки, плакати, схеми, що дозволяють ілюструвати особливості будови, життєдіяльності й класифікації хордових. Базові поняття й…