Monthly Archives: Жовтень 2015

Урок 16: ПРО РЕКЛАМУ

Мета: розширити знання учнів про рекламу; пояснити роль рекла­ми в житті людини, як може реклама впливати на рішення і поведінку людини; виховувати бажання приймати свідомі та виважені рішення. Обладнання: мікрофон, плакати, журнали, газети з рекламою різ­них товарів, послуг, вирізки з…

Урок 15: КОРИСТУВАННЯ ТЕЛЕВІЗОРОМ, КОМП’ЮТЕРОМ, МОБІЛЬНИМ ТЕЛЕФОНОМ

Мета: формувати в учнів уявлення про вплив телевізорів, комп’ютерів, мобільних телефонів та інших електронних засобів на здоров’я; ознайомити з правилами користування телевізором, комп’ютером, мобільним телефоном, спонукати школярів до виконан­ня цих правил; виховувати сталі навички безпечної для власного здоров’я поведінки. Обладнання:…

Урок 14: РУЙНІВНИКИ ЗДОРОВ’Я

Мета: продовжити формувати уявлення про шкідливі звички та їхню згубну дію на здоров’я дитячого організму; розвивати прагнення вести здоровий спосіб життя; виховувати негативне ставлення до ку­ріння, вживання алкогольних, наркотичних і токсичних речовин. Обладнання: мікрофон, матеріали для досліду (за вибором учи­теля).…

Урок 13: УМІЙ СКАЗАТИ «НІ!»

Мета: розширити знання учнів про спілкування; ознайомити з різни­ми ситуаціями і варіантами відмови; учити використовувати в разі по­треби різні способи відмови; розвивати вміння протидіяти небажаним пропозиціям; виховувати культуру спілкування. Обладнання: фотографії, невеликі аркуші паперу, аркуш паперу формату АО. Попередня робота.…

Урок 12: ПРО ЗНАЙОМСТВО I ДРУЖБУ. ДРУЖНІ СТОСУНКИ

Мета: ознайомити учнів з правилами етикету, зокрема з правилами знайомства; продовжити формувати уявлення про дружбу і дружні сто­сунки; розвивати вміння будувати дружні стосунки; виховувати дружні стосунки між школярами, почуття дружби і взаємодопомоги. Обладнання: мікрофон, картки, на яких записано риси характеру,…

Урок 11 ТРАДИЦІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я В РОДИНІ

Мета: повторити і закріпити матеріал попередніх розділів, ознайо­мити учнів зі змістом розділу III «Соціальна складова здоров’я»; ознайомити учнів із сімейними традиціями, що сприяють збереженню здоров’я; розвивати інтерес до пізнання і збереження сімейних тради­цій; виховувати дбайливе ставлення до здоров’я всіх членів…

Урок №10 ЯК ГОТУВАТИ ДОМАШНІ ЗАВДАННЯ І САМОСТІЙНО ВЧИТИСЯ

Мета: пояснити учням, як організувати самонавчання і взаємонав- чання, як правильно розподіляти свій час на виконання домашніх і са­мостійних завдань; вчити взаємодопомозі; розвивати організованість, зосередженість, уміння працювати в колективі й самостійно; спонукати дітей до самоосвіти і самовдосконалення; виховувати прагнення до…

Урок 9: ЯКИМ ПОВІТРЯМ МИ ДИХАЄМО. СТЕЖ ЗА ЧИСТОТОЮ В ОСЕЛІ

Мета: розширити знання учнів про джерела та чинники забруднен­ня атмосферного повітря і повітря приміщень; розкрити значення чи­стого повітря для здоров’я людини; пояснити, для чого потрібно регу­лярно провітрювати приміщення; формувати уявлення про гігієну оселі та мікроклімат приміщення; розвивати бажання дотримуватися чисто­ти…

Урок 8 ЩОБ МАТИ ЗДОРОВІ ЗУБИ… ГІГІЄНА ПОРОЖНИНИ РОТА

Мета: ознайомити учнів з групами зубів та їхніми функціями, з пра­вилами гігієни порожнини рота; формувати уявлення про правильний і неправильний прикуси; розвивати гігієнічні навички; виховувати вміння правильно доглядати за ротовою порожниною. Обладнання: плакати з малюнками груп зубів та їхніми назвами,…

Урок 7: ПРО ПОСТАВУ. ПЛОСКОСТОПІСТЬ

Мета: розширити знання учнів про поставу, розкрити значення по­стави для здоров’я людини; пояснити, що таке плоскостопість; розучи­ти вправи для запобігання плоскостопості; виховувати бажання стежи­ти за своєю поставою, дбайливо ставитися до свого організму. Обладнання: предмети для гри, плакати (малюнки або слайди)…