Monthly Archives: Жовтень 2016

УРОК № 39-40 ТЕМА. ЕЛЕМЕНТИ ДЛЯ ВВЕДЕННЯ ДАНИХ: ТЕКСТОВЕ ПОЛЕ, ПРАПОРЕЦЬ, ВИПАДАЮЧИЙ СПИСОК.

  Мета уроку: сформувати уявлення про правила створення і налаштуван­ня властивостей елементів керування перемикач і прапорець; сформувати вміння програмувати обробку події вмикання пере­микача і встановлення прапорця;- розвивати алгоритмічне та ло­гічне мислення, уміння, самоорганізації навчальної діяльності.

Stunde 4  Sportwettkämpfe

Мета: ввести нову лексику, активізувати її вживання, удосконалювати мовленнєві навички, формувати навички грамотного письма, вчити висловлювати свою думку, брати інтерв’ю по темі; поглиблювати знання учнів про змагання з різних видів спорту;

Урок № 36 ТЕМА. АЛГОРИТМИ З РОЗГАЛУЖЕННЯМИ

  Мета уроку: сформувати уявлення про синтаксис і семантику скороче­ної і повної форм операторів розгалуження; сформувати вміння обирати дії залежно від виконання умови, складати, виконувати, змінювати алгоритми з розгалуженнями; розвивати алгоритмічне та логічне мислення, уміння самоорганізації навчальної діяль­ності; виховувати інформаційну…

Stunde 3  Sportarten und Ausrüstung

Мета: ввести нову лексику та закріплювати її, удосконалювати мовленнєві навички, продовжувати формувати навички інформаційного читання, вчити висловлювати свою думку; поглиблювати знання учнів про види спорту та спортивне спорядження;

Stunde 2 Was machen wir am liebsten?

Мета: ввести та активізувати лексику по темі, розширити діапазон вживання лексики та вчити вживати її в нових мовленнєвих ситуаціях; удосконалювати навички говоріння, читання та аудіювання;

УРОК №35 ВЕЛИЧИНИ ТЕКСТОВОГО ТИПУ, ОПЕРАЦІЇ НАД НИМИ. ЕЛЕМЕНТ ДЛЯ ВВЕДЕННЯ ДАНИХ: ТЕКСТОВЕ ПОЛЕ.

  Мета уроку; сформувати уявлення про символьний тип даних і операції, які можна виконувати над символами; розвивати логічне мислення, уміння самоорганізації навчальної діяльності; виховувати інформаційну культуру.

Lektion 3 Sport Stunde 1 Welche Sportarten gefällt dir?

  Мета: ввести лексику по темі „Sport“, активізувати її вживання;  ознайомити учнів з видами спорту, найбільш популярними серед німецьких підлітків; вчити  творення та використання ступенів порівняння прислівника gern;

УРОК №34-35 ВЕЛИЧИНИ ЛОГІЧНОГО ТИПУ, ОПЕРАЦІЇ НАД НИМИ

  Мета уроку: сформувати уявлення про логічний тип даних і операції, які можна виконувати над даними логічного типу; сформувати вміння визначати істинність простих і складених умов; розви­вати логічне мислення, уміння самоорганізації навчальної діяль­ності; виховувати інформаційну культуру та сприяти розширен­ню кругозору…

Stunde 6 Wiederholungen

Мета:повторити вивчений матеріал та закріпити набуті мовні навички; розвивати навички та вміння читання, усного та писемного мовлення;       виховувати любов до навчання та своєї школи. 

Stunde 5  Schulveranstaltungen

Мета: познайомити учнів з новими лексичними одиницями теми, активізувати їх вживання; розвивати навички зв’язного мовлення, читання, письма та аудіювання; розвивати пам’ять, увагу, уяву учнів; удосконалювати навички роботи в групах; виховувати культуру, формувати активну життєву позицію.