2 183 перегляд(ів)

9 клас художня культура: Художня культура Ренесансу

МЕТА:    узагальнити  отримані  знання  із теми  «Художня  культура Відродження».

                 формуати в учнів світо­глядні орієнтації та компетенції у сфері художньої культу­ри; розвивати

креативність учнів; привчати до пошукової роботи, до користування мистецькою терміноло

гією; вчити аналізувати твори мистецтва; розвивати ерудицію; вихову­вати почуття

прекрасного

ОБЛАДНАННЯ: репродукції картин, розрізані на рівну кількість частин, для конкурсу «Мозаїка»;                        картки із літерами «А», «Б», «В» для кожної команди; сигнальні картки.

                     

ТИП УРОКУ:    урок-гра.

 

ХІД  УРОКУ

Клас ділиться на команди, вибирають капітана і назви команд. Кожна ко­манда одержує домашнє завдання.

План уроку

I.     Представлення команди.

II.   Приготувати три запитання для команди-суперниці.

III.  Показати («оживити») одну із картин художників епохи Відродження.

 

Учитель.

«Я створив тебе істотою не небесною, але й не тільки земною, не смертною, але й не безсмертною, щоб ти, далекий від утисків, сам себе зробив творцем і сам викував остаточно свій образ. Тобі дана можливість упасти, але також і можливість здійнятися до ступеня істоти богоподібної — тільки завдя­ки своїй внутрішній волі…» — так говорить Бог Адаму в трактаті італійського гуманіста Пікоделла Мірондола «Про гідність людини».

У цих словах — стислий духовний досвід епохи Відродження, виражене зрушення у свідомості, що вона зробила.

Коли говорять «мистецтво Відродження» — які асоціації виникають насам­перед? Пригадуються обличчя. Обличчя крупним планом, висвітлені, викарбу-вані з чіткістю медалі, іноді гарні, іноді неправильні, але завжди значні. Це була епоха бурхливого творчого підйому, що звільнилася від гіпнозу церковної схо­ластики, яка бажала пізнати і зрозуміти світ яким він є, епоха великих відкрит­тів, що потребувала титанів і яка породила титанів сили думки, пристрасності й характеру, багатосторонності й ученості.

Сьогодні нам мають бути згадані імена великих майстрів епохи Відроджен­ня, їхні шедеври, а також узагальнені отримані знання з теми «Мистецтво епо­хи Відродження».

Наша гра складається із декількох етапів. За кожен етап ви одержуєте пев­ну кількість балів як для своєї команди, так і для себе особисто.

Оцінювати вашу гру буде команда журі. (Представлення журі.)

 

I.      ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Учитель. Відкриє нашу гру І етап — «Презентація». Зараз кожна із ко­манд протягом трьох хвилин представить себе.

(Виступи команд)

Учитель. Цей конкурс оцінюється за п’ятибальною системою.

(Він може і не оцінюватися.)

 

II.     РОЗМИНКА

Учитель. Перед вирішальним боєм необхідно трохи розім’ятися. Кожна команда повинна була підготувати по три запитання для команд-суперників. Тому ми починаємо II етап — «Розминка».

(Виступи команд.)

Учитель. Шановне журі! Вам потрібно оцінити кожну команду за семи­бальною системою.

 

III.   «МОЗАЇКА»

Учитель. І от ми згадали основні поняття та імена з теми «Мистецтво епохи Відродження», а зараз нам доведеться пригадати шедеври епохи Відро­дження. Командам пропонується зібрати по шматочках репродукцію картини великого майстра, назвати її автора і дати короткий аналіз картини.

(Капітани команд вибирають конверти із розрізаними репродукціями кар­тини та розкривають їх тільки за командою вчителя.)

Час обмежений — тільки одна хвилина. Журі оцінює швидкість, логіку аналізу картини і точність у визначенні автора та назви картини.

(Виступи команд.)

 

IV.    ВІРШУВАННЯ

Учитель. Я зараз попрошу вийти сюди двох представників від кожної ко­манди, які можуть складати вірші. Вони зараз спробують скласти вірші до тих кар­тин, які вони самі оберуть. Треба спробувати у своїх віршах відбити суть карти­ни. Час на підготовку — 10 хвилин.

(Учасники готуються.) .

 

V.     «РОЗУМНИКИ Й РОЗУМНИЦІ»

Учитель. Поки наші юні поети готуються, я прошу ще по два учасника від команди підійти до мене. (Роздають картки «А», «Б», «В»)

Зараз вам надається можливість допомогти команді набрати додаткові ба­ли. Я вам читаю запитання і даю три варіанти відповіді. Вам треба підняти ту картку, літера якої “містить правильну відповідь.

1.  Людина епохи Відродження — це:

А) представник переможного, розумного й прекрасного роду;

Б) людина незадоволена, що прагне недосяжної справедливості;

В) образ вольової, інтелектуальної людини — творця своєї долі, творця са­мої себе.

 

2.  Цей титан Відродження головним засобом своєї філософії вважав людське тіло, пластику його пози та жести, міміку:

А)   Мікеланджело;

Б)   Джорджоне;

В)   Тиціан.

 

3.  Термін «відродження» означає:

А) продовження середньовічної традиції;

Б) засвоєння античної спадщини;

В) створення принципово нового, того, що відрізняється від епохи серед­ньовіччя та античності.

 

4.  В основу його Мадонни покладено тип жінки із довгастим овалом обличчя, піднятими бровами, ніби заплаканими, облямованими довгим віями очами, важкими спадаючими косами, що поєднують із тонкими лініями тіла:

А)   Ботічеллі;

Б)   Рафаель;

В)   Тиціан.

 

5.  Завданням гуманістів епохи Відродження стає:

А) відтворювати образ не реального, а потойбічного світу, користуючись мовою символів та алегорій;

Б) напружений інтерес до власного внутрішнього світу, безустанна робота, самопізнання;

В) навчання про життя згідно із природою та обмеження насущних пот­реб.

Учитель.

Я прошу вас зайняти свої місця, а до мене прошу підійти вір­шотворців і прочитати свої маленькі шедеври.

(Виступи поетів.)

Журі підводить підсумки двох етапів «Розумники й розумниці» та «Вір­шування».

 

VI.   КОМАНДНА ГРА «ТРЕТІЙ ЗАЙВИЙ»

Командам пропонується із трьох назв картин або імен художників вибрати одну зайву і пояснити, чому. На обмірковування дається 30 секунд. Якщо команда не змогла відповісти, право відповіді переходить наступній команді. Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.

(Один за правильну «зайву» картину + один — за пояснення.)

1.  «Давид» Донателло; «Юдкор» Джорджоне; «Весна» Ботічеллі. (Це скульп­тура, а не живопис.)

2.  «Джоконда» Л. да Вінчі; «Спляча Венера» Джорджоне; «Даная» Тиціана. (Даная зображена не на тлі пейзажу, як інші.)

3. «Мадонна Бенуа» Л. да Вінчі; «Мадонна Коністабелі» Рафаеля; «П’єта» Мікеланджело. (Це скульптура, а не живопис)

4. «Венера Урбинська»; «Венера перед дзеркалом»; «Спляча Венера». (Це твір Джорджоне, а два попередніх — Тиціана.)

5. Мікеланджело; Донателло; Джотто. (Це живописець, а не скульптор.)

6.  «Створення Адама» Мікеланджело; «Оплакування Христа» Мікеланджело; «Гріхопадіння й вигнання з раю» Мікеланджело: (Це сюжет із Нового за­повіту, а не зі Старого.)

7. «Джоконда» Л. да Вінчі; «Пара в будинку Левія» Веронезе; «Афінська шко­ла» Рафаеля. (Це портрет однієї людини, а не груповий)

8. «Весна» Ботічеллі; «Даная» Тиціана; «Мадонна Літта» Леонардо да Вінчі. (Це не міфологічний образ.)

Учитель. Журі підводить підсумки і ионідомнті, нам, яка із команд лі­дирує.

(Підсумки журі.)

Учитель. Підійшов вирішальний етап, у якому спої знання покажуть ка­пітани команд.

 

VII.  «КАПІТАНСЬКИЙ БІЙ»

Учитель.

Кожному капітанові видані прапорці. Хто перший знає від­повідь на запитання, котрі я поставлю, піднімає прапорець. На обмірковування час не дається, відповідь має бути моментальною. Оцінюється відповідь у два бали: один — за назву твору + один — за її автора. Якщо капітан однієї команди неправильно назвав автора або назву твору, право відповіді переходить до капі­тана, який другим підняв свій сигнальний прапорець.

1.  Поети і критики епохи романтизму бачили в цьому портреті фатальний початок, співзвучний їх власному художньому ідеалу. Вони порівнювали її з богинею родючості давніх єгиптян Ізідою, писали, що їй відомі закони життя і смерті, добра та зла. («Джоконда» Л. да Вінчі.)

2.  Про яку картину епохи Відродження так натхненно сказав поет?

Она идет, хвале внимая,

Благим покрытая смиреньем,

Как бы небесное виденье

Собою на земле являя. («Сікстинська мадонна» Рафаеля.)

3. Французький письменник Стендаль своє враження від твору Мікеланджєло передав так: «Гідність, і краса, і скорбота…». Що це за твір? («П’єта»)

 

Учитель. Журі підводить підсумки, а команди готуються до останнього етапу — домашнього завдання.

 

VIII. «НІМА СЦЕНА» (Виступи команд.)

Учитель. Наша гра добігла кінця. Журі ми просимо оголосити результати.

 

Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

1 comment for “9 клас художня культура: Художня культура Ренесансу

  1. Тетяна
    23.02.2015 at 19:43

    Дякую! Цікавий матеріал. Можна творчо використати на уроці.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *