13 659 перегляд(ів)

Базові алгоритмічні структури: структура слідування. Алгоритм та програма. Середовище виконання алгоритму

Мета уроку:

навчальна: сформувати поняття структури алгоритму,структури слідування, програми, середовище виконання алгоритму, форми подання алгоритму.

розвивальна: розвивати логічне мислення на основі спостережень, порівнянь, усвідомлення отриманого матеріалу; продовжувати розвивати навички роботи з інформаційними технологіями.

виховна: стимулювати інтерес до предмету, пізнавальну активність, акуратність, терпимість та інформаційну культуру учнів.
Обладнання й матеріали: ПК з встановленими ОС та LibreOffice, (дана) інструкція.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку.

2. Актуалізація опорних знань

Описати такі поняття:

 • клас;
 • об’єкт;
 • властивість;
 • подія;
 • метод;
 • поведінка;
 • обмін повідомленнями.

3. Вивчення нового матеріалу

Люди щоденно користуються різноманітними правилами, інструкціями, рецептами, що складаються з певної послідовності вказівок. Деякі з них настільки увійшли до нашого життя, що ми виконуємо їх, майже не замислюючись. Іноді кажуть, автоматично. Наприклад, для приготування яєчні з n яєць на вершковому маслі на електричній плиті потрібно діяти таким чином:

 

 1. Поставити сковороду на плиту.
 2. Покласти на сковороду шматочок вершкового масла.
 3. Увімкнути конфорку.
 4. Почекати, поки масло на сковороді розтане.
 5. Кожне з n яєць розбити, а його вміст вилити на сковороду.
 6. Посолити.
 7. Почекати, поки загусне білок.
 8. Вимкнути конфорку.

Такий запис послідовності вказівок називають алгоритмом.
Багато прикладів алгоритмів мають спільні ознаки:

 • кожна команда е зрозумілою для виконавця;
 • нова команда не розпочинається, поки не завершено попередню;
 • кількість команд обмежена і їх можна виконати за досить короткий час;
 • послідовне виконання всіх команд приводить до отримання результату.

Алгоритм— це скінченна послідовність команд, виконання яких приводить до розв’язання поставленої задачі.

 

Вказівка (алгоритму) — це спонукальне речення, що вказує, яку дію має виконати виконавець алгоритму.

Виконавець (алгоритму) — це жива істота (людина або тварина) або автоматичний пристрій (робот, електронна обчислювальна машина тощо), спроможна діяти відповідно з алгоритмом.

 

Середовище виконання алгоритму — об’єкти, з якими працює виконавець у процесі виконання алгоритму.
У якій формі можна подати алгоритм?

Алгоритми можна подавати в різних формах. Наприклад, на­ведений приклад алгоритму переведення мішаного числа у не­правильний дріб записано у вигляді послідовності команд, кожна з яких має свій порядковий номер і сформульована мовою люд­ського спілкування. Це — словесна форма подання алгоритму.

Алгоритм можна подавати також графічно. Наприклад, на ма­люнку 8 графічно подано розв’язання старовинної задачі.

Човняру з лівого берега на правий потрібно перевезти в човні через річку вовка, козу і капусту. У човні, крім човняра, уміщується або лише вовк, або лише коза, або лише капуста, Як це зробити, якщо на березі не можна залишати козу з вовком або козу з капустою?

 

 

Команди алгоритмів можна умовно об’єднати у блоки — алго­ритмічні структури. Для кожної структури для зручності вводять свої графічні позначення, за допомогою яких будь-який алгоритм можна подати наочно. Якщо команди виконуються послідовно, кожна наступна розпочинається після завершення попередньої і виконується тільки один раз, — маємо алгоритмічну структу­ру слідування. Таку структуру графічно позначають у вигляді послідовності прямокутників, у кожному з яких прописується команда або набір команд для отримання певного результату. У свою чергу, кожну задачу, для ви конання якої складати меться алгоритм, також можна подати у вигляді прямокутника. Напри­клад, алгоритм початку гри в шахи можна подати так:

 

 

Зверни увагу, що подана структура слідування має стрілку на вході й на виході. Це тому, що кожна задача, для розв’язування якої складаєтьсяалгоритм, може складатися не лише з підзадач, але й сама, у свою чергу, може бути підзадач ею.

Виконавець має розв’язувати задачу за вказаним алгоритмом формально, тобто виконувати послідовно команду за командою, не вносячи ані до послідовності, ані до кожної команди алгоритму жодних змін.

Наприклад, якщо формально виконати алгоритм: задумати число —> додати до нього 3 —» від того, що вийшло, відняти 1 —> до того> що вийшло, додати 2 -» до того, що вийшло, додати 1 —> до то го, що вийшло, додати 2 —> від того, що вийшло, відняти за – думане число —»назвати отримане число,то отримаємо число 7 (перевір це самостійно).

Стрілками блок-схемах вказують переходи між кроками виконання.
Обговорюємо

 1. Що називають алгоритмом? Коли ти у своєму житті виконував алгорит­ми? Наведи приклади.
 2. У якій формі можна подати алгоритм? Наведи приклади.
 3. Чи кожну інструкцію можна назвати алгоритмом? Поясни відповідь.
 4. Хто або що може бути виконавцем алгоритму?
 5. Поясни, що означає виконати послідовність дій формально. Наведи приклади зі свого життя.
 6. Чим відрізняється виконавець команди від виконавця алгоритму? Наведи приклади.

 

Працюємо в парах

 1. Створіть і розкажіть одне одному алгоритм збереження нового теле­фонного номерау списку контактів свого мобільного телефона. Скільки він має команд? Хто може бути виконавцем такого алгоритму?
 2. Обговоріть, які командо слід подати на запропонованих схемах, щоб отримати відповідні алгоритми:

а) переходу вулиці без світлофора:

 

 

 

4. Закріплення вивченого матеріалу

 1. Подайте приклади речень, які є вказівками.
 2. Подайте приклади речень, які не є вказівками.
 3. Що таке алгоритм? Подайте приклади з лінійною структурою.
 4. Що таке виконавець?
 5. Що таке система вказівок виконавця?
 6. Що таке середовище виконання?
 7. Назвіть властивості алгоритму. Поясніть кожну з них.
 8. Подайте приклад послідовності вказівок, яка не є виконуваною.
 9. Подайте приклад послідовності вказівок, яка не є результативною.
 10. Поясніть відмінність між словесною та графічною формами подання алгоритму.
 11. Назвіть елементи блок-схеми алгоритму та поясніть їх призначення.
 12. Який алгоритм (фрагмент алгоритму) називають лінійним?
 13. Подайте приклади з навколишнього життя:

o    виконавців;

o    алгоритмів;

o    систем вказівок.

5. Підбиття підсумків уроку
Виставлення оцінок.

6. Домашнє завдання
Подати в графічні формі алгоритм слідування.

Завдання. Учень шостого класу Максим для своєї молодшої сестри вирішив подати у графічній формі алгоритм збереження файла, створеного в графічному редакторі, з новим ім’ям і в ін­шій папці. Проаналізуй, яку із запропонованих схем (мал. 10) він зможе використати для цього.

Icon of Urok 04 Urok 04 (1.8 MiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

4 comments for “Базові алгоритмічні структури: структура слідування. Алгоритм та програма. Середовище виконання алгоритму

 1. Lyuda23
  21.09.2014 at 06:19

  Дякую!

 2. 09.10.2014 at 11:04

  Не зкачується((

  • admin
   09.10.2014 at 19:50

   Спочатку реєструємось, а потім качаємо.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *