7 клас

Конспект уроку: Сімейні звичаї і традиції. Родинне свято

Мета: повторити й активізувати ЛО теми; повторити граматичний матеріал: теперішній доконаний тривалий час; продовжувати навчати спілкування за темою; навчати вибірковому читанню; розвивати культуру мовлення й письма; виховувати працелюбність. Обладнання: підручник, картки для індивідуальної роботи (НО).

Конспект: Свята у Великій Британії

Мета: повторити й активізувати ЛО теми; ознайомити з новою лексикою теми; навчати спілкування за темою; удосконалювати техніку читання; формувати навички усного та писемного мовлення; розширяти уявлення учнів про традиції англійців; виховувати інтерес до життя людей в інших країнах. Обладнання: підручник,…

Конспект: Роль королівської сім’ї в житті британців. Моє портфоліо

Мета:повторити й активізувати ЛОтеми; навчати ведення дискусії; продовжувати формувати навички аудіювання; розвивати культуру мовлення й письма; перевірити рівень мовної та мовленнєвої компетенції за темою; виховувати усвідомлення важливості здорового способу життя. Обладнання:підручник, картки для індивідуальної роботи (HО1), (Н02).

Конспект: Розвиток граматичних навичок

Мета: повторити граматичний матеріал: активний і пасивний стан дієслів; часи дієслів; формувати навички писемного мовлення; виховувати інтерес до навчання. Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки для індивідуальної роботи (НО1, (Н03), (Н04), для роботи в парах (Н02).

Конспект уроку: Різні люди, різні погляди

Мета: Ознайомити з новою лексикою теми. Розвивати комунікативні вміння учнів. Навчати ведення дискусії. Розвивати здібності учнів до антиципації тексту. Удосконалювати техніку читання. Виховувати толерантність до точки зору інших людей. Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки для індивідуальної роботи (НО1), (Н02), (Н03).

Конспект: Прабатьки. Успадковані риси характеру

Мета: повторити й активізувати ЛО теми; ознайомити з новою лексикою теми; розвивати вміння усного мовлення; продовжувати формувати навички аудіювання; навчати спілкування за темою; удосконалювати техніку читання; виховувати інтерес до історії своєї родини. Обладнання: підручник, картки для роботи в парах (НО1,…

Конспект з англійської: Покупки

Мета: презентувати й активізувати лексичні одиниці теми; презентувати граматичний матеріал: займенники oneта ones; розвивати комунікативні здібності учнів; удосконалювати техніку читання; виховувати інтерес до життя людей в інших країнах. Обладнання: підручник, обладнання для гри «Shopping» (HO).

Конспект: На уроці англійської мови

Мета: Повторити ЛО теми. Формувати навички аудіювання. Розвивати комунікативні вміння учнів. Виховувати інтерес до вивчення англійської. Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки для роботи в парах (Н01), для індивідуальної роботи (Н02), (Н03).

Конспект уроку: Позакласне читання. Відданий дру

Мета: повторити й активізувати ЛО теми; ознайомити з новою лексикою теми; навчати спілкування за темою; удосконалювати техніку читання; виховувати усвідомлення важливості дружби в житті людини. Обладнання: підручник, картки для індивідуальної роботи (НО1, (Н02), (Н03).

Конспект з англійської: Лікарські засоби

Мета: Повторити й активізувати ЛО теми. Ознайомити з новою лексикою теми. Продовжувати формувати навички аудіювання. Навчати спілкування за темою. Удосконалювати техніку читання. Виховувати усвідомлення важливості здорового способу життя. Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки для командної гри (H0J, для індивідуальної роботи (Н02).