7 клас (нова програма)

Lesson 5. SCHOOL RULES

Мета уроку: вдосконалювати навички вживання модальних дієслів must, have to, need в мов­ленні; вдосконалювати лексичні навички, навички вимови, навички читання й усно­го мовлення; розвивати логічне мислення; виховувати загальну культуру учнів. Procedure Warm-up Categorize modal verbs and complete sentences about your…

Lesson 4 Мої друзі

Тема: Мої друзі Мета: Повторити правила утворення та вживання теперішнього та майбутнього неозначених часів. Розвивати навички усного мовлення. Тренувати учнів в аудіюванні та читанні. Формувати навички діалогічного мовлення. Виховувати прагнення бути гарним другом та цінувати дружбу.

Lesson 3 Мої друзі

Тема :  Мої друзі Мета: Повторити й активізувати лексику теми «Зовнішність та характер людини». Повторити правила утворення та вживання теперішнього та майбутнього неозначених часів. Розвивати навички усного мовлення. Тренувати учнів в аудіюванні та читанні. Формувати навички діалогічного мовлення. Виховувати прагнення…

Lesson 2 В англійській мовній школі

Тема: В англійській мовній школі Мета: Повторити й активізувати ЛО теми. Навчати учнів писати листи. Розвивати вміння правильно формулювати запитання. Формувати навички діалогічного та монологічного мовлення. Тренувати учнів у читанні. Виховувати любов до Батьківщини та повагу до культурних традицій народів…

Урок 1: Знову до школи

Підтема: Знову до школи. Мета: Повторити й активізувати лексику теми. Повторити правила побудови розповідних, питальних та заперечних речень у минулому неозначеному часі. Формувати навички діалогічного мовлення. Продовжувати навчати учнів писати міні-твори. Тренувати учнів у читанні та письмі. Розвивати комунікативні здібності.…