8 клас

Урок 38: “Шкільні права та обов’язки. Покарання та заохочення.” (Unit 4)

Theme of the lesson: “Шкільні права та обов’язки. Покарання та заохочення.” (Unit 4) Objectives: активізувати ЛО раніше вивчених тем; введення додаткової лексики; удосконалювати вміння читати вголос текст, що містить новий лексичний матеріал.

Урок 35: “At the school library. Шкільна бібліотека.” (Unit 4)

Theme of the lesson: “At the school library. Шкільна бібліотека.” (Unit 4) Objectives: вдосконалювати мовні навички (повторити і активізувати ЛО теми); тренувати учнів у вживанні спонукальних речень у непрямій мові; вдосконалювати навички читання, аудіювання, діалогічного мовлення; розвивати мовну здогадку та…

Урок 30: School things. Шкільні предмети.

Theme of the lesson: “School things. Шкільні предмети.” (Unit 4) Objectives: активізувати ЛО теми; розвивати навички усного мовлення та аудіювання; формувати вміння працювати в групі; розвивати мислення; сприяти виробленню

Урок 25: Presentation of projects. Tests.

Theme of the lesson: “Presentation of projects. Tests.” (Unit 3) Презентація проектів. Виконання тренувальних вправ. Objectives: Узагальнити лексичний матеріал теми; Практикувати вживання прямої та непрямої мовив письмовому мовленні; Розвивати комунікативні вміння в учнів; Виховувати прагнення до вивчення іноземної мови.

Урок 24: Grammar corner. Project work.

Theme of the lesson: “Grammar corner. Project work. ” (Unit 3) Виконання лексико-граматичних вправ. Проектна робота. Objectives: Повторити та закріпити лексику з вивченого розділу; Узагальнити вживання прямої та непрямої мови в усному та письмовому мовленні; Формувати навички усного та писемного…

Урок 23: “Speaking and writing corner”

Theme of the lesson: “Speaking and writing corner” (Unit 3) Objectives: Повторити та закріпити лексику теми; Повторити граматичний матеріал: пряма і непряма мова; Удосконалювати техніку усного мовлення та навичок аудіювання; Формування в учнів навичок писемного мовлення; Виховувати культуру спілкування.

Урок 22: “Friends. What makes people unique?” (Unit 3)

Theme of the lesson: “Friends. What makes people unique?” (Unit 3) Objectives: –   розвивати навички читання та аудіювання; –    навчити здійснювати усне спілкування за темою; –    розвивати мовленєві здібності учнів;

Урок 19: “Travelling and Sports” (Unit 3)

Theme of the lesson: “Travelling and Sports” (Unit 3) Objectives: розвивати навички читання та аудіювання; навчити здійснювати усне спілкування за темою; виховувати культуру спілкування. Resource used: pictures, cassette recorder, a blackboard, mini-dictionaries, cards, pupil’s book, copy-books.

Урок 17: “Lifestyles” (Unit 3)

  Theme of the lesson: “Lifestyles” (Unit 3) Objectives: 1) to express personal opinion and guesses about people in the pictures; 2) to use Key Words to talk about routines and lifestyle; 3) to use strategies to predict answers before …