Англійська мова

Конспект: Знову до школи

Мета: Повторити ЛО теми. Навчати спілкування за темою.  Розвивати вміння діалогічного та писемного мовлення. Формувати навички пошукового читання. Виховувати поважне ставлення до інтересів і вмінь своїх однокласників. Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки для роботи в групах.

Конспект: Вибір кращого друга

Мета: повторити й активізувати ЛО теми; навчати порівнювати людей, предмети та явища природи за допомогою конструкції аs…as; навчати спілкування за темою; розвивати культуру мовлення й письма; виховувати усвідомлення важливості дружби в житті людини. Обладнання: підручник, картки для індивідуальної роботи.

Конспект з англійської: Вправи на розвиток читацьких якостей. Швидкість, виразність Розуміння прочитаного

Мета: повторити й активізувати ЛО теми; ознайомити з новою лексикою теми;продовжувати формувати навички аудіювання; навчати спілкування за темою; удосконалювати технікучитання; розвивати культуру мовлення и й письма; виховувати усвідомлення важливості ввічливого поводження з іншими людьми. Обладнання: підручник, картки для роботи в…

Лексико-граматичний матеріал. Пасивний стан

Мета: повторити й активізувати ЛО теми; повторити граматичний матеріал: пасивний стан дієслів; продовжувати навчати спілкування за темою; розвивати вміння вибіркового читання; розвивати культуру мовлення й письма; виховувати усвідомлення важливості ввічливого поводження з іншими людьми. Обладнання: підручник, картки для індивідуальної роботи.

Конспект уроку з англійської мови: Здоровий спосіб життя

Мета: повторити й активізувати Л0 теми; знайомити з новою лексикою теми; навчати спілкування за темою; розвивати культуру мовлення й письма; удосконалювати техніку читання; виховувати усвідомлення важливості здорового способу життя. Обладнання: підручник, картки для роботи в парах.

Лексико-граматичний матеріал (Прикметник і прислівник та їхні ступені порівняння). Телебачення і телепрограма

Мета: повторити граматичний матеріал: прикметники, прислівники та їхні ступені порівняння; розвивати вміння усного та писемного мовлення; виховувати інтерес до навчання. Обладнання: підручник, картки для роботи в групах , для індивідуальної роботи, для роботи в парах.

План конспект: Традиції театрального життя

Мета: презентувати й активізувати лексичні одиниці теми; розвивати комунікативні здібності учнів; удосконалювати техніку читання; розвивати вміння усного мовлення; виховувати інтерес до культури Англії. Обладнання: підручник, робочий зошит, картки для індивідуальної роботи

Конспект: Я вдома. Розподіл обов’язків. Present Perfect Continuous

Мета: активізувати лексичні одиниці теми; презентувати новий граматичний матеріал: теперішній тривалий доконаний час; продовжуватирозвивати комунікативні вміння учнів; удосконалювати техніку читання; розвивати здібності учнів до антиципації тексту; розвивати вміння усного мовлення; виховувати працелюбність. Обладнання: підручник, картки для індивідуальноїроботи.