10 клас

Функції та біологічне значення білків. Принцип дії ферментів, їх роль у життєдіяльності організмів

Тема уроку : Функції та біологічне значення білків. Принцип дії ферментів, їх роль у життєдіяльності організмів.  Мета: сформувати знання про властивості та функції білків, розкрити обумовленість їхніх біологічних функцій хімічною будовою і властивостями; сформувати вміння проводити досліди з вивченням властивостей…

Узагальнення знань про органічні речовини 10 клас

Тема уроку: Узагальнення знань про органічні речовини Мета : систематизувати та узагальнити знання учнів з теми, перевірити й оцінити рівень засвоєння матеріалу, розвивати навички письмової відповіді, самоаналізу та самоконтролю. Обладнання: роздруковані варіанти тематичних завдань для кожного учня.