11 клас

Функції білків. Ά –амінокислотний склад білків. Відносна молекулярна маса білків і форма білкових молекул

Тема: Функції білків. Ά –амінокислотний склад білків. Відносна молекулярна маса білків і форма білкових молекул. Мета: вивчити функції білків,ознайомитися із методами визначення молекулярної маси білків, зясувати які за формою є білкові молекули; розвивати логічне мислення; виховувати інтерес до вивчення хімії…

Фізичні і хімічні властивості білків: розчинність, утворення колоїдних розчинів, оптичність, поняття ізоелектричного стану й ізоелектричної точки

Тема: Фізичні і хімічні властивості білків: розчинність, утворення колоїдних розчинів, оптичність, поняття ізоелектричного стану й ізоелектричної точки, денатурація, висолювання,гідроліз, кольорові реакції: біуретова , ксантопротеїнова, нінгідринова,реакція Фоля, реакція Адамкевича. Мета:розширити уявлення про білки; проаналізувати склад та хімічну будову білків і на…

Структури білків: первинна, вторинна, третинна, четвертинна, їх особливості, хімічні зв’язки, що стабілізують кожну із структур

Тема: Структури білків: первинна, вторинна, третинна, четвертинна, їх особливості, хімічні зв’язки, що стабілізують кожну із структур. Мета: ознайомити зі структурами білків та їх властивостями;розвивати знання про структуру та властивості білків,що були одержані під час вивчення курсу хімії та біології; по­казати…

Конспект уроку: Різноманітність екосистем. Розвиток і зміни екосистем

Тема уроку: Різноманітність екосистем. Розвиток і зміни екосистем. Мета: розширити знання учнів про біогеоценози, ознайомити з різноманітністю природних та штучних ценозів; розкрити роль агроценозів у практичній діяльності людини.  розвивати уміння наводити приклади із власного досвіду, уміння логічно мислити і робити…

Конспект: Популяція. Структура популяції

Тема уроку: Популяція. Структура популяції. Мета: продовжити формувати знання учнів про популяція як структурну одиницю виду; дати поняття “гомеостаз популяцій”; охарактеризувати особливості структури популяцій; розвивати уміння учнів порівнювати процеси життєдіяльності видів у природі, їхні екологічні ніші; уміння співставляти та робити…

Конспект уроку: Поняття про біотехнологію

Тема: Поняття про біотехнологію. Мета:розглянути галузі використання біотехнології ;показати практичне значення теми в повсякденному житті;розвивати  навички самостійного пошуку знань;виховувати вміння працювати в групі. Обладнання:схеми, малюнки, ПК.

Розробка уроку: Поняття про білки як природні високомолекулярні сполуки. Загальна характеристика білків, елементний склад

Тема : Поняття про білки як природні високомолекулярні сполуки. Загальна характеристика білків, елементний склад. Білки у природі  та їх значення . Історія відкриття будови білків та її вивчення. Мета: розширити знання про білки як природні високомолекулярні сполуки;ознайомити з елементним складом…

Конспект: Поняття про амінокислоти. Класифікація амінокислот за кількістю функціональних груп

Тема уроку: Поняття про амінокислоти. Класифікація амінокислот за кількістю функціональних груп. Ізомерія та номенклатура амінокислот. Мета уроку: Дати уявлення про нітрогеновмісні органічні сполуки на  прикладі амінокислот; з’ясувати їх склад і хімічну будову як сполук з подвійними властивостями, здатних утворювати полімерні…

Конспект уроку: Перетворення білків в організмі. Біологічна цінність білків. Біосинтез білка

Тема: Перетворення білків в організмі. Біологічна цінність білків. Біосинтез білка. Проблема синтезу білка. Успіхи науки у вивченні і синтезі білків.  Мета: дати загальне уявлення про біосинтез білка, його основні етапи та особливості їх проходження ,показати розв’язання проблеми вивчення і синтезу…

Урок з біології: Пептиди і пептидний зв’язок

Тема: Пептиди і пептидний зв’язок. Мета: розширити знання про пептиди та пептидний зв’язок, показати причинно наслідкові звязки між складом ,будовою та власивостями сполук; розвивати вміння робити висновки; формувати інтерес до навчання. Обладнання:таблиця «Формули деяких амінокислот», будова пептидного звязку