8 клас

Конспект уроку по біології: Історичний розвиток тваринного світу. Мезозойська ера, Кайнозойська ера

Мета: ознайомити учнів з основними подіями мезозойської й кайнозойської ер. Обладнання й матеріали: підручник [1], зошит [3], фотографії, малюнки, плакати, схеми, що дозволяють ілюструвати основні події мезозойської й кайнозойської ер. Базові поняття й терміни: мезозойська ера, кайнозойська ера. Тип уроку:…

Урок: Історичний розвиток тваринного світу. Протерозойська ера. Палеозойська ера

Мета: ознайомити учнів з основними етапами історичного розвитку тваринного світу, подіями протерозойської й палеозойської ер. Обладнання й матеріали: підручник [1], зошит [3], фотографії, малюнки, плакати, схеми, що дозволяють ілюструвати основні етапи історичного розвитку тваринного світу, події протерозойської й палеозойської ер.…

Конспект уроку з біології: Етичне ставлення людини до тварин

Мета: ознайомити учнів з біоетикою та її моральними установками. Обладнання й матеріали: підручник [1], зошит [3] фотографії, малюнки, плакати, схеми, щодозволяютьілюструватиетичнеставленнялюдини до тварин. Базовіпоняття й терміни: біоетика. Тип уроку: комбінований, вивчення нового матеріалу.   Хід уроку   I.Організаційний етап II.Актуалізація…

Конспект уроку по біології: Охорона тварин. Червона книга України. Природоохоронні території

Мета: ознайомити учнів із Червоною книгою України, розповісти про природоохоронні території й охорону тварин. Обладнання й матеріали: підручник [1], зошит [3], фотографії, малюнки, плакати, схеми, що дозволяють ілюструвати охорону тварин і природоохоронні території. Базовіпоняття й терміни: Червона книга, природоохороннітериторії, охоронатварин.…

Урок: Тварини та навколишнє середовище

Мета: дати загальне уявлення про впливи факторів середовища на тварин, показатирізноманітністьпристосуваньтварин до впливу різних факторів середовища. Обладнання й матеріали: підручник [1], зошит [3], фотографії, малюнки, плакати, схеми, що дозволяють ілюструвати вплив факторів середовища на тварин і пристосування тварин до впливу…

Конспект по біології: Роль ссавців в екосистемах. Значення й охорона ссавців

Мета: ознайомити учнів з роллю ссавців в екосистемах і їхнім значенням для людини. Обладнання й матеріали: підручник [1], зошит [3], фотографії, малюнки, плакати, схеми, щодозволяютьілюструвати роль ссавців в екосистемах і їхнєзначення для людини. Базові поняття й терміни: екосиcтема, різноманітність тварин,…

Конспект уроку 8 клас: Різноманітність плацентарних ссавців: ряди Хоботні, Парнокопитні, Непарнокопитні, Примати

Мета: продовжити розповідь про різноманітність плацентарних ссавців, ознайомити школярів із представниками рядів Хоботні, Парнокопитні, Непарнокопитні, Примати. Обладнання й матеріали: підручник [1], зошит [3], фотографії, малюнки, плакати, схеми, що дозволяють ілюструвати особливості представників рядів Хоботні, Парнокопитні, Непарнокопитні, Примати. Базовіпоняттяй терміни: різноманітністьтварин,…

Конспект уроку по біології: Різноманітність плацентарних ссавців: ряди Комахоїдні, Рукокрилі, Гризуни й Зайцеподібні

Мета: ознайомити учнів із плацентарними ссавцями, розповісти про ряди Комахоїдні, Рукокрилі, Гризуни, Зайцеподібні. Обладнання й матеріали: підручник [1], зошит [3], фотографії, малюнки, плакати, схеми, що дозволяють ілюструвати особливості будови й життєдіяльності плацентарних ссавців і представників рядів Комахоїдні, Рукокрилі, Гризуни, Зайцеподібні.…

Урок: Розмноження й розвиток ссавців. Різноманітність ссавців: яйцекладні й сумчасті ссавці

Мета: ознайомити учнів з розмноженням і розвитком ссавців, розповісти про яйцекладних і сумчастих ссавців. Обладнання й матеріали: підручник [1], зошит [3], фотографії, малюнки, плакати, схеми, що дозволяють ілюструвати різноманітність ссавців, особливості будови й життєдіяльності яйцекладних і сумчастих ссавців, розмноження й…

Конспект уроку: Особливості життєдіяльності ссавців

Мета: ознайомити учнів з особливостями життєдіяльності ссавців. Обладнання й матеріали:підручник [1], зошит [3], фотографії, малюнки, плакати, схеми, що дозволяють ілюструвати особливості будови й життєдіяльності Сcавців. Базовіпоняття й терміни:класСсавці, особливостіжиттєдіяльності. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.   Хід уроку   І.…