Біологія

Урок з біології: Різноманітність плазунів

Мета: ознайомити учнів з різноманітністю плазунів. Обладнання й матеріали: підручник [1], зошит [3], фотографії, малюнки, плакати, схеми, що дозволяють ілюструвати різноманітність плазунів. Базовіпоняття й терміни:різноманітністьтварин, охоронатварин. Тип уроку: комбінований.   Хід уроку   I.Організаційний етап II.Актуалізація опорних знань і мотивація…

Конспект уроку: Клас Плазуни. Особливості будови та життєдіяльності плазунів

Мета: ознайомити учнів із загальною характеристикою плазунів, особливостями їхньої будови й життєдіяльності. Базовіпоняття й терміни:плазуни, сезонніявища. Обладнання й матеріали: підручник [1], зошит [3], фотографії, малюнки, плакати, схеми, що дозволяють ілюструвати загальну характеристику плазунів й сезонні явища в їхньому житті. Тип уроку:…

Конспект уроку: Різноманітність і значення земноводних. Охорона земноводних

Мета: ознайомити учнів з різноманітністю земноводних. Обладнання й матеріали: підручник [1], зошит [3], фотографії, малюнки, плакати, схеми, що дозволяють ілюструвати різноманітність і значення земноводних. Базовіпоняття й терміни:земноводні, різноманітністьземноводних, охороназемноводних. Тип уроку: комбінований.   Хід уроку   I.Організаційний етап II.Актуалізація опорних знань…

Урок з біології: Особливості життєдіяльності та поведінки земноводних

Мета: ознайомити учнів з особливостями життєдіяльності й поведінки земноводних. Обладнанняй матеріали: підручник [2], зошит [3], фотографії, малюнки, плакати, схеми, що дозволяють ілюструвати особливості життєдіяльності й поведінки земноводних. Базовіпоняття й терміни:земноводні, життєдіяльність та поведінказемноводних. Тип уроку:комбінований.   Хід уроку I. Організаційнийетап II.Актуалізаціяопорнихзнань…

Конспект по біології: Клас Земноводні. Особливості будови. Лабораторна робота № 12 «Порівняння скелетів земноводних та риб»

Мета: ознайомити учнів із загальною характеристикою класу Земноводні, сезонними явищами в житті земноводних, провести лабораторну роботу з порівняння кістяків земноводних та риб. Обладнання й матеріали: підручник [1], зошити [2], [3], фотографії, малюнки, плакати, схеми, що дозволяють ілюструвати особливості будови й життєдіяльності…

Урок: Значення риб у природі та для людини. Рибне господарство. Охорона риб

Мета: ознайомити учнів з роллю риб в екосистемах, розповісти про значення риб у житті людини. Обладнання й матеріали:підручник [1], зошит [3], фотографії, малюнки, плакати, схеми, щодозволяютьілюструвати роль риб у воднихекосистемах і їхнєзначення в життілюдини. Базовіпоняття й терміни: риби, екосистеми, значенняриб в…

Конспект уроку: Різноманітність кісткових риб

Мета: ознайомити учнів з різноманітністю кісткових риб. Обладнання й матеріали: підручник [1], зошит [3], фотографії, малюнки, плакати, схеми, що дозволяють ілюструвати різноманітність кісткових риб. Базові поняття й терміни: кісткові риби, різноманітність кісткових риб. Тип уроку: комбінований.   Хід уроку I.Організаційний…

Урок по білогії 8 клас: Розмноження кісткових риб і їхня поведінка

Мета: ознайомити учнів з особливостями розмноження, поведінки й сезонних явищ у житті риб. Обладнання й матеріали: підручник [1], зошит [3], фотографії, малюнки, плакати, схеми, що дозволяють ілюструвати поведінку й сезонні явища в житті риб. Базові поняття й терміни: риби, розмноження…

Біологія 8 клас: Особливості будови й життєдіяльності кісткових риб. Лабораторна робота № 11 «Вивчення зовнішньої будови та поведінки кісткових риб»

Мета: ознайомити учнів із загальною характеристикою класу Кістковіриби. Обладнання й матеріали:підручник [1], зошити [2], [3], фотографії, малюнки, плакати, схеми, щодозволяютьілюструватиосновні характеристики класу Базові поняття й терміни: Кісткові риби, риби, кісткові риби. Тип уроку: комбінований.   Хід уроку І.Організаційний етап Перевірка домашнього…

Конспект з біології: Різноманітність хрящових риб

Мета: ознайомити учнів з різноманітністю хрящових риб, розповісти про поведінку хрящових риб, про представників і показати їхнє значення в природі й житті людини. Обладнання й матеріали: підручник [1], зошит [3], фотографії, малюнки, плакати, схеми, що дозволяють ілюструвати особливості будови й життєдіяльності…