10 клас

Утворення Єгипетської держави

Мета: на конкретному історичному матеріалі показати процес утворення Давньоєгипетської держави; розкрити суть понять: ном, номарх, держава, фараон. розвивати вміння робити з документами та ілюстраціями; виховувати почуття поваги до держави, до символів і законів.

Практична робота № 2. Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості двох окремих країн чи регіонів світу

Мета: закріпити та систематизувати знання про природні ресурси світу; вдосконалити уміння та навички застосовувати набуті знання під час виконання практичних завдань; розвивати вміння розраховувати ресурсозабезпеченість та порівнювати співвідношення ресурсозабезпеченості в окремих регіонах чи країнах світу, уміння будувати та аналізувати діаграми; виховувати…

Практична робота № 3 Порівняльна характеристика промисловості ФРН, Франції, Великої Британії, Італії

Мета: повторити та систематизувати знання про країни Європи; вдосконалювати вміння характеризувати та порівнювати галузевий склад промисловості головних країн Західної Європи; розвивати вміння працювати з картами атласа, підручником, таблицями, діаграмами, уміння систематизувати навчальний матеріал та статистичні дані; уміння виконувати завдання в контурних…

Конспект уроку: Японія

Японія Мета: сформувати в учнів систему знань про основні ознаки ЕГП, природи, населення і господарства Японії; визначити історико-культурні особливості та роль НТР в економіці країни; розвивати уміння складати економіко-географічну характеристику країни, працювати з картографічним матеріалом, таблицями, діаграмами, графіками. Обладнання: політична…

Конспект уроку: Центральна та Південна Америка. ЕГП та склад території.

Центральна та Південна Америка. ЕГП та склад території. Політична карта. Різноманітність країн. Особливості населення. Основні ознаки географії господарства. Екологічні проблеми. Участь регіону в міжнародному географічному поділі праці Мета: охарактеризувати ЕГП та склад території регіону, визначити специфіку складу населення, системи розселення,…

Конспект уроку: Характеристика окремих країн Африки

Характеристика окремих країн Африки Мета: охарактеризувати загальні ознаки ЕГП, особливості галузевої структури і територіальної організації господарства окремих країн Африки; визначити причини економічної відсталості та бід-ності країн регіону; вдосконалювати навички роботи з картами атласа; розвивати вміння аналізувати дані таблиць і діаграм;…

Конспект уроку: ФРН

ФРН Мета: ознайомити учнів з основними етапами складання комплексної економіко-географічної характеристики країни; сформувати систему знань про основні особливості географічного положення, населення і господарства Німеччини; розвивати практичні уміння працювати з комплексними картами атласа; виховувати цікавість до теми, уважність та аналітичні здібності.

Конспект уроку: Франція

Франція Мета: охарактеризувати ЕГП, природні умови і ресурси Франції, визначити особливості населення і провідні галузі господарства; розвивати вміння складати комплексну характеристику країни, обґрунтовувати галузеву структуру господарства, уміння працювати з картами атласа та підручником, уміння працювати в малих групах; виховувати цікавість…

Конспект уроку: Узагальнення. Всесвітні економічні відносини

Узагальнення. Всесвітні економічні відносини мета: актуалізувати та поглибити знання про основні форми всесвітніх економічних відносин, охарактеризувати сучасні тенденції розвитку світового господарства та взаємовідносин між країнами; визначити наслідки економічних відносин між країнами та групами країн світу; розвивати уміння самостійно опрацьовувати навчальний…

Конспект уроку: Типологія держав

Типологія держав Мета: ознайомити із поняттями «тип країни», «типологія», сприяти розумінню особливостей сучасної соціально-економічної типології; розвивати вміння визначати тип країн світу, користуючись картами атласа, характеризувати країни, використовуючи не- текстові документи (таблиці); виховувати зацікавленість сучасним світом, бажання розуміти соціально-економічні процеси, які…