7 клас

Урок № 29: Географічне положення, тектонічна будова, рельєф і корисні копалини Австралії. Дослідження і освоєння материка

Мета уроку: охарактеризувати особливості географічного положення материка; сформувати уявлення учнів про відкриття та дослідження Австралії; формувати уміння порівнювати географічне положення материків на прикладі Австралії й Африки; розповісти про особливості тектонічної будови, покладів корисних копалин і рельєфу материка.

Урок № 28: Країни Південної Америки

Мета уроку: сформувати уявлення учнів про природу, населення й господарство найбільших країн Південної Америки. Обладнання: підручник, атлас, політична карта Південної Америки, карта господарства Південної Америки.

Урок № 27: Населення й політична карта Південної Америки

Мета уроку: сформувати уявлення учнів про загальні риси населення Південної Америки; розповісти про особливості формування політичної карти материка; виявити характерні риси господарства країн Африки.

Урок № 26: Природні зони Південної Америки

Мета уроку: сформувати уявлення учнів про природні зони Південної Америки, про взаємозв’язки природних компонентів у їх складі; розповісти про ґрунти, рослинність і тваринний світ природних зон; формувати вміння порівнювати особливості природи материків на прикладі Південної Америки та Африки, оцінювати сучасні екологічні…

Урок № 25: Води суходолу Південної Америки

  Мета уроку: сформувати уявлення учнів про внутрішні води Південної Америки; розповісти про найбільші річкові системи материка та пояснити особливості їхнього режиму та географії; виявити основні риси природи озер Південної Америки. Обладнання: підручник, атлас, зошит для практичних робіт, кліматична карта Південної Америки,…

Урок № 24: Клімат Південної Америки

  Мета уроку: сформувати уявлення учнів про особливості клімату Південної Америки; виявити вплив кліматотвірних чинників на кліматичні умови різних частин материка; розповісти про розміщення кліматичних поясів Південної Америки та типи їх клімату; встановити особливості розподілу температури та опадів; формувати уміння порівнювати…

Урок № 23: Тектонічна будова, рельєф й корисні копалини Південної Америки

Мета уроку: сформувати уявлення учнів про особливості тектонічної будови Південної Америки; розповісти про історію розвитку й формування рельєфу; виявити закономірності поширення основних форм рельєфу та корисних копалин материка. Обладнання: підручник, атлас, зошит для практичних робіт, фізична карта Південної Америки, карта «Будова земної…

Урок № 22: Географічне положення, дослідження та освоєння Південної Америки

Мета уроку: сформувати уявлення учнів про характерні риси географічного положення Південної Америки; розповісти про історію відкриття, дослідження та освоєння материка; закріпити уміння визначати географічні координати. Обладнання: підручник, атлас, зошит для практичних робіт, фізична карта Південної Америки. Тип уроку: вивчення нового матеріалу. Очікувані…

Урок № 20: Країни Африки

Мета уроку: актуалізувати поняття «країна», «населений пункт»; сформувати уявлення учнів про природу, населення й господарство найбільших країн Африки. Обладнання: підручник, атлас, зошит для практичних робіт, карта розміщення населення, карта народів світу, карта господарства Африки. Тип уроку: вивчення нового матеріалу. Очікувані результати: учні зможуть: розповідати…

Урок № 18 Стихійні явища природи. Екологічні проблеми. Об’єкти Світової природної спадщини ЮНЕСКО

  Мета уроку: сформувати уявлення учнів про стихійні лиха і їх наслідки; розповісти про екологічні проблеми материка, об’єкти Світової природної спадщини ЮНЕСКО та їх значення. Обладнання: підручник, атлас, кліматична карта, карта природних зон. Тип уроку: вивчення нового матеріалу. Очікувані результати: учні зможуть: характеризувати стихійні…