Християнська етика

Урок 5. Добро і зло.

  Мета уроку: засвоїти поняття “добро” і “зло”, хто є джерелом добра, з’ясувати причини гріхопадіння людини,  сформувати в учнів вміння давати оцінку подіям та явищам з позицій добра чи зла, виховати відповідальність людини за свій вибір. Схильність до доброчинності і…

Урок  4. Людина – образ і подоба Божа.

  Мета уроку: ознайомити учнів із такими поняттями як індивідуальність, особистість,   образ Божий, подоба Божа;  допомогти учням зрозуміти сутність походження людини;  розвивати інтерес до читання Слова Божого; виховувати любов до Бога і ближнього.

Урок 3. Створення світу.

  Мета уроку: ознайомити учнів із таким поняттям як Творець; допомогти учням зрозуміти  суть створення світу; розвивати уяву про сутність створення світу; виховувати любов до Бога; дбайливе ставлення до навколишнього світу.

Урок 1. Вступ. Християнська етика – наука про християнську  мораль

   Мета уроку: ознайомити учнів з основними поняттями про мораль та християнську етику, зокрема, допомогти учням зрозуміти суть і важливість християнських моральних цінностей; виховувати у дітей високоморальні якості, ціннісні орієнтири, які ведуть людей шляхом пізнання істини, добра, краси; виховувати у…