Історія держави і права

КОНСПЕКТ УРОКУ: Урок узагальнення: «Відродження української держави і права (1917-1923)»

МЕТА УРОКУ: повторити та узагальнити знання учнів з даної теми; розвивати вміння аналізувати матеріал, висловлювати власну точку зору; виховувати почуття патріотизму, наполегливості, відданості своїй справі. Обладнання: роздатковим матеріал. Тип уроку: урок корекції та узагальнення знань

КОНСПЕКТ УРОКУ: Українська народна республіка в період Директорії (листопад 1918-листопад 1920). Організація державної влади і територіальний устрій

МЕТА УРОКУ: ознайомити учнів з історією становлення УНР в період Директорії, охарактеризувати законодавство Української народної республіки в період Директорії, сформувати розуміння необхідності його створення; формувати вміння учнів аналізувати нормативно-правові акти, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між явищами політико-правового життя країни; виховувати в…

КОНСПЕКТ УРОКУ: Універсали Центральної Ради

МЕТА УРОКУ: охарактеризувати та проаналізувати Універсали Центральної Ради;  удосконалювати навички роботи з документами, розвивати вміння працювати в групі, аргументовано відстоювати свою позицію, сприяти формуванню критичного мислення; виховувати повагу учнів до законів. Обладнання: схеми, хрестоматія з історії держави і права

КОНСПЕКТ УРОКУ: Україна в період перебудови і крах комуністичної ідеології

МЕТА УРОКУ: поглибити знання учнів про становище України в роки перебудови, ознайомити учнів з основними положеннями угоди про створення СНД; розвивати вміння працювати в групах, знаходити спільні рішення, вміння учнів робити порівняльний аналіз фактів, понять та подій соціального буття; виховувати…

КОНСПЕКТ УРОКУ: Українська гетьманська держава (квітень-листопад 1918р.)

МЕТА УРОКУ: визначити причини гетьманського перевороту, охарактеризувати політичні погляди та державотворчу діяльність гетьмана П. Скоропадського, сприяти формуванню знань учнів про державний лад Української Гетьманської держави,  його структуру і особливості функціонування, розкрити особливості внутрішньої та зовнішньої політики Української держави та ставлення…

КОНСПЕКТ УРОКУ: Суспільний лад українських земель під імперською окупацією

МЕТА УРОКУ: сприяти формуванню знань учнів про особливості суспільно-політичного ладу українських земель під імперською окупацією,  розкрити сутність суспільного ладу українських земель під імперською окупацією; визначити основні прошарки населення, проаналізувати рівень свободи особистості; розвивати комунікативні здібності учнів, вміння аналізувати тексти навчальних…

КОНСПЕКТ УРОКУ: Спроба відродження української держави в період Другої світової війни та її наслідки

МЕТА УРОКУ: поглибити знання учнів з питання спроби відновлення української держави в роки Другої світової війни ,ознайомити учнів з періодом Українського державного правління на чолі з Я.Стецьком; отримання нових знань під час розгляду проблеми з різних точок зору, розвиток уміння…

КОНСПЕКТ УРОКУ: Організація державної влади в Україні після повалення царату

МЕТА УРОКУ: охарактеризувати становище українських земель у 1917р., розкрити їх вплив на події революції, ознайомити учнів з процесом повалення самодержавства і створення Тимчасового уряду і Центральної Ради,  охарактеризувати процес створення та повноваження Малої Ради та Генерального Секретаріату,  сформувати в учнів…

КОНСПЕКТ УРОКУ: Реформи другої половини ХІХ ст. в Україні

МЕТА УРОКУ: охарактеризувати реформи другої половини ХІХ ст. в Україні, з’ясувати  значення  реформ для розбудови держави, значення та особливості селянської реформи 1861р.; розвивати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, формувати вміння учнів аналізувати нормативно-правові акти; сприяти патріотичному та правовому вихованню учнів.

КОНСПЕКТ УРОКУ: Конституція УНР

МЕТА УРОКУ: ознайомити учнів з основними засадами Конституції УНР; розвивати вміння аналізувати нормативно-правові акти; виховувати повагу до історичного минулого України, традицій державотворення. Обладнання: схеми, хрестоматія з історії держави і права Тип уроку: комбінований