8 клас

Політичний та соціально-економічний устрій Київської Русі

Мета уроку: розкрити сутність і значення розквіту Київської Русі; познайомити із соціальним і господарським життям; дати уявлення про політичний пристрій; підвести учнів до усвідомлення того, що економічний розвиток тісно пов’язаний з політичним; підкреслити закономірність становлення і розвитку феодальних аграрних відносин;…

Тематичне оцінювання за темою «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина ХIV-XV ст.)

Мета: оцінити навчальні досягнення учнів у ході вивчення теми за допомогою тестів; перевірити вміння застосовувати отримані знання. Тип уроку: перевірка знань. Хід уроку І. Організаційна частина уроку Знайомство учнів із порядком проведення заліку.

Узагальнення за темою «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина  ХIV-XVст.)

Мета: узагальнити та систематизувати знання про становище  україн­ських земель у складі інших держав, розвивати вміння застосовувати  історичні факти й події. Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань. Вид уроку:  урок-гра.

Культурне й церковне життя України у другій половині  ХІV – першій половині ХV ст.

Мета: визначити історичні умови і стан розвитку культури, значення мови, яка поряд з релігією залишається духовною опорою нації; на конкретних прикладах навчального матеріалу охарактеризувати основні досягнення в галузі освіти, книгодрукування, архітектури, показати, що культура України була проміжним етапом між культурою…

Соціальний устрій та господарське життя в Україні у другій половині ХІV – першій половині ХVІ ст.

Очікувані результати: після цього уроку Учні знатимуть: особливості соціальної структури українського суспільства; причини та характер змін у господарському житті; як відбувався процес подальшого закріпачення селянства; місце магдебурзького права в житті українських міст; наслідки, до яких призвели розвиток ремесла і торгівлі.

Конспект уроку: Українські землі у складі Угорщини, Молдавії та Московської держави

Мета: охарактеризувати розвиток українських земель у складі Угорщини, Османської імперії та Московської держави; розвивати вміння аргументувати думку, робити висновки, працювати з історичною картою; виховувати любов до народу, рідної землі. Тип уроку: комбінований. Обладнання: карта, історичний атлас.

Українські землі під владою Литви наприкінці ХІV – у першій половині ХVІ ст.

Після уроку учні зможуть: розповідати про входження та становище земель Галицько-Волинської держави у складі Литви та Польщі; пояснювати причини входження земель Південно-Західної Русі до складу іноземних держав; висловлювати власну думку щодо причин відмінностей у становищі українських земель у складі Литовсько-Руського…

Початок польського та литовського володарювання на українських землях

Мета: показати боротьбу Польщі, Угорщини та Литви за Галицько-Волинські землі, сформулювати уявлення про відмінності, які існували на українських землях, що перебували під владою Польщі та Литви, ознайомити з причинами, умовами та наслідками Кревської унії; розвивати вміння аналізувати, порівнювати й узагальнювати…

Узагальнення за темою «Галицько­-Волинська держава» Лабораторно-практична робота за темою «Монголи і Русь»

Мета: виявити характер залежності Русі від Золотої Орди, вплив Золотої Орди на соціально-економічний розвиток українських земель; розвивати вміння добувати та використовувати необхідну інформацію з писемних джерел для пояснення історичних явищ і подій. Хід роботи Згідно з попередніми описами.

Конспект уроку: Князювання Данила Романовича Галицького

Мета: сформувати уявлення про Галицько-Волинську державу як спадкоємицю традицій Київської Русі, показати роль Данили Галицького в процесі державотворення, висвітлити засади його внутрішньої і зовнішньої політики; розвивати вміння складати хронологічні таблиці, аналізувати історичні факти й події, оцінювати їх значення; визначати роль…