Я у світі

Конспект уроку: ПАМ’ЯТНІ ДАТИ. ПЕРЕВІР СВОЇ ДОСЯГНЕННЯ

Мета: розширити знання учнів про державні свята нашої країни; перевірити знанняз курсу, отримані протягом року; розвивати вміння співставляти, порівнювати, виділятиголовне; виховувати патріотичні почуття. Хід уроку ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

Конспект уроку: НАРОДНІ ПРОМИСЛИ УКРАЇНИ . НАРОДНІ СВЯТА

Мета: створити умови для збагачення індивідуального досвіду учнів про народні промислиі народні свята України; розвивати пізнавальну активність, допитливість; виховуватилюбов до рідного краю, бажання вивчати минуле, берегти та примножуватитрадиції українського народу. Хід уроку ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

МИ ВСІ РІЗН І ЩО НЕ КРАЙ, ТО ЗВИЧАЙ

Мета: дати учням уявлення про різноманітність народів у світі, їхніх культур і звичаїв;пояснити, чим схожі та чим відрізняються народи світу; розвивати допитливість; виховуватиповагу до представників інших народів. Хід уроку ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

ЛЮДИНА І СВІТ. УКРА ЇНА НА КАРТІ СВІТУ

Мета: дати учням короткі відомості про територіальне розміщення України на картісвіту та її багатства; викликати у школярів інтерес до пізнання минулого і сучасногоУкраїни; виховувати патріотичні почуття. Хід уроку ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

Конспект уроку: ПУСТОЩІ ЧИ ПРАВОПОРУШЕННЯ?

Мета: закріпити знання, вміння і навички учнів за темою ≪Правила життя в суспільстві≫;на основі ситуативних завдань перевірити готовність школярів застосовувати набутізнання у повсякденному житті; виховувати відповідальність. Хід уроку ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

БУДЬ-ЯКИЙ УЧИНОК ЗАВЖДИ МАЄ НАСЛІДКИ

Мета: вчити учнів установлювати основні взаємозв’язки в соціальному житті (міжучинком і наслідком, порушенням правил і відповідальністю), розвивати мислення,мовлення; виховувати відповідальність. Хід уроку ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

НІХТО НЕ МАЄ ПРАВА ОБРАЖАТИ ЛЮДИНУ. ПРО ПРАВА ДИТИНИ

Мета: формувати в учнів уявлення про Декларацію прав дитини; з’ясувати обов’язкита права дітей; виробляти навички правомірної поведінки, негативне ставлення доправопорушень, вміння протистояти негативним впливам; виховувати повагудо держави, до її органів. Хід уроку ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Конспект уроку: ПРАВИЛА ЖИТТЯ В СУСПІЛЬСТВІ

Мета: ознайомити учнів із правилами життя в суспільстві; розвивати мислення, мовлення;виховувати любов до рідної землі, національну свідомість, приналежність доукраїнського народу, народу спілкування. Хід уроку І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Патріотичний урок: СЛАВЕТНІ УКРАЇНЦІ

Мета: залучити учнів до пошуку інформації про славетних українців, вчити працюватисамостійно та в групах; формувати потребу пізнання творення своєї держави, видатнихлюдей свого краю; розвивати вміння зосереджувати свою увагу, аналізувати,порівнювати, узагальнювати; виховувати почуття гордості за свій народ. Хід уроку ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ…

ПРИРОДН І СКАРБИ УКРАЇНИ. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У ДЕЯКИХ МІСТАХ УКРАЇНИ

Мета: розширити і збагатити уявлення учнів про природні багатства України; розвиватиекономічне мислення, пізнавальний інтерес; виховувати любов до рідної країни, почуттягордості за нашу державу. Хід уроку ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ