Людина і світ

Конспект уроку: Поняття полі культурності як добросусідства культур. Шляхи розв’язання міжнаціональних, міжконфесійних конфліктів

Поняття полі культурності як добросусідства культур. Шляхи розв’язання міжнаціональних, міжконфесійних конфліктів Мета: ознайомитись з тлумаченням понять «культура», «національна культура», «загальнолюдська культура», «полікультурність»; визначити основні шляхи вирішення міжнаціональних та міжконфесійних конфліктів; розвивати вміння самостійно мислити; виховувати активну життєву позицію; розширювати міжпредметні…

Конспект уроку: Поняття нації. Нація і націоналізм. Нація етнічна і політична

Поняття нації. Нація і націоналізм. Нація етнічна і політична Мета: поглибити й систематизувати знання учнів про історично сформовані спільноти людей; сформувати в учнів розуміння розмаїття спільнот людей, що живуть на Землі; ознайомити учнів з розвитком національного питання і форм міжнаціональної…

Конспект уроку: Поняття демократії. Демократія як політичний режим

Поняття демократії. Демократія як політичний режим Мета: розкрити сутність демократичного політичного режиму; визначити основні компоненти та різновиди, проаналізувати рівень свободи особистості при демократичному політичному режимі; розвивати комунікативні здібності учнів, вміння аналізувати тексти навчальних посібників, виконувати завдання; виховувати творчі здібності та…

Конспект уроку: Засоби масової інформації та їх роль у суспільному житті

Засоби масової інформації та їх роль у суспільному житті Мета: дати знання про сутність понять «інформація», ЗМІ, «Інформаційна революція»; визначити основні види і функції ЗМІ; розкрити роль ЗМІ у сучасному суспільному житті; продовжити формування вмінь аналізувати навчальний матеріал, робити висновки…

Конспект уроку: Політична діяльність та участь громадян в управлінні суспільством. Вибори як інструмент демократії

Політична діяльність та участь громадян в управлінні суспільством. Вибори як інструмент демократії Мета: сприяти становленню свідомого демократичного політичного вибору та готовності до творчої реалізації рядовим громадянином політичних ролей відповідно до сучасних вимог; розкрити сутність політичної культури, політичної поведінки; сприяти формуванню…

Конспект уроку: Я — член сім’ї, громадянин держави, громадянин планети Земля

Я — член сім’ї, громадянин держави, громадянин планети Земля Мета: прищеплювати почуття патріотизму та відповідальності за свою Батьківщину; виховувати почуття поваги і любові до державних символів, до культури і традицій народів, що проживають на території України, почуття толерантності та патріотизму.

Конспект уроку: Місце України в інтеграційних процесах в Європі та у світі

Місце України в інтеграційних процесах в Європі та у світі Мета: визначити сутність понять «інтеграція», «інтегрційні про-цеси»; визначити місце України в інтеграційних процесах Європи. Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Конспект уроку з курсу Людина і світ: Міграційні процеси в Україні

Міграційні процеси в Україні Мета: ознайомити учнів з новими поняттями й термінами: «мі-грація», «еміграція», «політична, релігійна, екологічна міграція», «біженці»; сформувати уявлення про міграційні процеси в Україні; з’ясувати причини і наслідки міграції, їх інтенсивність, географію; розвивати логічне мислення, установлення причинно-наслідкових зв’язків;…

Конспект уроку: Внесок українців у світову науку і культуру. Українська діаспора у світі

Внесок українців у світову науку і культуру. Українська діаспора у світі Мета: актуалізувати знання учнів з історії розвитку культури України; виховувати свідоме ставлення учнів до духовних надбань свого народу, повагу до національної та світової культури; виховувати культуру особистості; вдосконалювати вміння…