Музика

Пісенність, танцювальність та маршовість в українській народній музи­ці і творах композиторів-класиків. Фридерик Шопен «Прелюдів № 7, № 20» — слухання. Едвард Гріг «Ранок» із сюїти «Пер Гюнт» — розучу­вання (с. 32—34)

Мета. Продовжувати ознайомлення учнів з традиціями українського народу, його фольклором, оберегами; розвивати музичні та літературні здібнос­ті, вміння слухати та передавати почуте; виховувати гордість за свою багату народну спадщину та культурні цінності, любов до свого народу. Методично-дидактичне забезпечення уроку. Музичний інструмент…

Пісенність, танцювальність, маршовість в українській народній музиці і творах композиторів-класиків. Поняття про увертюру. Основні поняття і терміни: пісенність, танцювальність, маршовість, увертюра, танцюваль­на пісня, пісня-марш. Жорж Бізе, увертюра до опери «Кармен» — слу­хання.

Мета. Продовжувати вчити визначати пісню-танець та пісню-марш; переві­рити рівень знань, умінь та навичок з даної теми; розвивати музичні здібності учнів, почуття ритму, уяву, увагу, уміння відтворювати асоці­ації; виховувати любов до народних традицій, бажання їх переймати та примножувати. Методично-дидактичне забезпечення уроку.…

Пісенно-маршова і пісенно-танцювальна музика. Франц Шуберт «Вій­ськовий марш», Людвіг ван Бетховен «Симфонія №5» (III частина) — слухання. Музика і слова Анатолія Загрудного «Будем козаками» — ро­зучування (с. 25—28)

Мета. Удосконалювати знання про пісенно-маршову і пісенно-танцювальну музику, вчити розрізняти їх у музичних творах; розвивати логічне мис­лення, уяву, фантазію, уміння малювати музичні картини при звучанні пісенно-маршової та пісенно-танцювальної музики; виховувати любов до музичної мови, творів музичного мистецтва. Методично-дидактичне забезпечення уроку.…

Країна співучих мелодій. Михайло Глинка «Арагонська хота» — слухан­ня. Українська народна пісня в обробці Григорія Верьовки «Ой на горі жита много» — розучування (с. 22—24)

Мета. Дослідити поєднання елементів різних типів музики в одному творі; розвивати співацькі навички, творчі здібності; створювати правильний ритмічний рисунок вправ; відтворювати ритмічні вправи; виховувати любов до музики. Методично-дидактичне забезпечення уроку. Музичний інструмент (ш наявності — фортепіано, баян, акордеон), музично-темброві інструменти,…

Танцювальність як особливість музики, пронизаної танцювальними ритмами, але не обов’язково призначено’ для танців. Жанна Колодуб «Гуцульський танець», невідомий автор першої половини XIX ст. Сим­фонія (козачок)— слухання. Слова М. Івенсен, музика Т. Попатенко «Шпачок прощається» — повторення (с. 20—21)

Мета. Охарактеризувати творців та виконавців пісень; перечислити та охарак­теризувати елементи музичної мови; на прикладах пояснити, як людські емоції передаються в музиці та поєднуються в одному творі; роз’яснити поняття «ансамбль»; розвивати чуттєву сферу учнів. Методично-дидактичне забезпечення уроку. Музичний інструмент (за наявності…

Поняття про пісню. Куплетна форма пісні. Лад. Динаміка. Темп. «Зу­стрічі» пісенності, танцювальності, маршовості в музичних творах. За­прошує пісенний кит. Петро Чайковський «Баркарола» — слухання. Слова Маргарити Івенсен, музика Тамари Попатенко «Шпачок проща­ється» — розучування

Мета. Повторити поняття, пов’язані з з елементами музичної мови: ладом, темпом, динамікою; засобами дитячої гри вчити дітей бути спритними, сміливими, розумними, рішучими, дружними; виховувати належне став­лення до музики, її історії, музичного мистецтва. Методично-дидактичне забезпечення уроку. Музичний інструмент (за наявності —…

Творці та виконавці пісень. Народні та композиторські пісні. Назви спі­вочих голосів. Ансамбль. Микола Дремлюга «Лірична пісня» — слухан­ня. Слова та музика Дмитра Кабалевського «Ми — третьокласники» — розучування

Мета. Закріпити поняття «пісня», «танець», «марш», знання про народні та композиторські пісні; збагачувати знання учнів з музичного мистецтва; вчити розрізняти українські народні танці й танці інших народів; роз­вивати вміння поєднувати спільне та відмінне в танцях, піснях, маршах, виховувати інтерес до…

Пісенність як особливість музики, проникнутої співучістю, мелодійніс­тю, але не обов’язково призначеної для співу. В гостях у пісні. Родіон Щедрін «Ніч»,«Золоті рибки», «Цар Горох» з балету «Горбоконик» — слухання

Мета. Удосконалювати знання учнів про пісню та мелодію; розвивати умін­ня відтворювати ритмічний рисунок твору; вчити відчувати настрій та ритмічний зміст запропонованих творів; засобами музичного мистецтва виховувати любов до народних традицій. Методично-дидактичне забезпечення уроку. Музичний інструмент (за наявності — фортепіано, баян,…