Німецька мова

Stunde 4  Sportwettkämpfe

Мета: ввести нову лексику, активізувати її вживання, удосконалювати мовленнєві навички, формувати навички грамотного письма, вчити висловлювати свою думку, брати інтерв’ю по темі; поглиблювати знання учнів про змагання з різних видів спорту;

Stunde 3  Sportarten und Ausrüstung

Мета: ввести нову лексику та закріплювати її, удосконалювати мовленнєві навички, продовжувати формувати навички інформаційного читання, вчити висловлювати свою думку; поглиблювати знання учнів про види спорту та спортивне спорядження;

Stunde 2 Was machen wir am liebsten?

Мета: ввести та активізувати лексику по темі, розширити діапазон вживання лексики та вчити вживати її в нових мовленнєвих ситуаціях; удосконалювати навички говоріння, читання та аудіювання;

Lektion 3 Sport Stunde 1 Welche Sportarten gefällt dir?

  Мета: ввести лексику по темі „Sport“, активізувати її вживання;  ознайомити учнів з видами спорту, найбільш популярними серед німецьких підлітків; вчити  творення та використання ступенів порівняння прислівника gern;

Stunde 6 Wiederholungen

Мета:повторити вивчений матеріал та закріпити набуті мовні навички; розвивати навички та вміння читання, усного та писемного мовлення;       виховувати любов до навчання та своєї школи. 

Stunde 5  Schulveranstaltungen

Мета: познайомити учнів з новими лексичними одиницями теми, активізувати їх вживання; розвивати навички зв’язного мовлення, читання, письма та аудіювання; розвивати пам’ять, увагу, уяву учнів; удосконалювати навички роботи в групах; виховувати культуру, формувати активну життєву позицію.

Stunde 4  Was ist die Schule für mich?

Мета: ввести та активізувати новий лексичний матеріал за темою, розширити діапазон вживання лексики, вчити вживати її в нових мовленнєвих ситуаціях; розвивати навички монологічного та діалогічного мовлення шляхом активізації вживання у мовленні лексичних одиниць та граматичних конструкцій;  навички читання,  говоріння та…

Stunde 2  Unsere Lehrer

  Мета: опрацювати лексику за темою, удосконалювати навички монологічного та діалогічного мовлення шляхом активізації вживання у мовленні лексичних одиниць та граматичних конструкцій, учити вести бесіду, складати усне висловлювання за темою, сприймати на слух короткі тексти

Stunde 9  Schulsachen

  Мета: ввести та активізувати лексику за темою, розширити діапазон вживання лексики та вчити використовувати її в нових мовленнєвих ситуаціях; вчити використовувати набуті знання в усному і писемному мовленні;

Lektion 2 Schulleben Stunde 1  Meine Mitschüler  und Bekannten

  Мета: ввести та активізувати лексику за темою, розширити діапазон вживання лексики, вчити вживати її в нових мовленнєвих ситуаціях; вчити вживати та порядкові числівники, правильно називати телефонні номери;