5 клас

Stunde 64 Alle Jahreszeiten

Мета: повторити вивчену лексику теми, використовуючи всі види діяльності. Тренувати учнів в усному та писемному мовленні в межах теми, що вивчається; навчити співпраці, привчити працювати однією командою, ділитись успіхами, радістю. Розвивати мовну здогадку та довготривалу пам’ять, творчі здібності учнів, розвивати…

Stunde 63 Im Sommer

Мета: ознайомити учнів з новою лексикою  до теми «Влітку»,  навчити вживати її у мовленні, розширити філологічний кругозір школярів. Вчити висловлювати свою думку про плани на літні канікули. Розвивати в учнів готовність до участі в іншомовному спілкуванні, а також уміння використовувати…

Stunde 62 Ferien im Frühling und Sommer

Мета: тренувати учнів у вживанні лексичних одиниць теми, розширити філологічний кругозір школярів. Повторити утворення порядкових числівників. Розвивати навички підготовленого та непідготовленого усного мовлення, аудіювання, читання, письма; сприяти розвитку довільної уваги, продуктивного мислення, пізнавальної активності, культури мовлення, вміння працювати в парі,…

Stunde 61 Feste im Frühling

Мета: активізувати відому та ввести нову лексику до теми «Весні свята», навчати вести бесіду за темою. Тренувати у вживанні дієслова «wünschen». Розвивати навички аудіювання, діалогічного та монологічного мовлення, письма; розвивати інтелектуальні та пізнавальні здібності учнів: пам’ять, увагу, уяву, мислення а…

Stunde 60 Frühling

Мета: закріпити та активізувати у вправах лексику  до теми «Весна». Навчати розумінню змісту тексту під час його читання та обговорення. Розвивати навички монологічного мовлення, тренувати навички аудіювання, письма; розвивати інтелектуальні та пізнавальні здібності учнів: пам’ять, увагу, уяву, мислення. Виховувати у…

Stunde 59 Wir feiern gern

Мета: ознайомити учнів з новою лексикою  до теми «Зимові свята», поглибити знання про традиції святкування зимових свят у Німеччині; закріпити навички  вживання особових займенників в Dativ. Вчити писати вітальні листівки. Навчати пошуковому читанню. Розвивати навички усного мовлення, тренувати навички аудіювання;…

Stunde 58 Winterfeste

Мета: ознайомити учнів з новою лексикою  до теми «Зимові свята», з традиціями святкування зимових свят у Німеччині; вчити школярів вживати особові займенники в Dativ. Розвивати навички усного мовлення, тренувати навички аудіювання; розвивати інтелектуальні та пізнавальні здібності учнів: пам’ять, увагу, уяву.…

Stunde 57 Im Winter

Мета: систематизувати знання та вміння учнів у використанні лексичного та граматичного матеріалу до теми «Пори року та місяці», ознайомити учнів з утворенням складних іменників і навчити вживати їх у мовленні; розвивати навички діалогічного мовлення та удосконалювати навички непідготовленого усного мовлення;…

Stunde 56 Das Wetter

Мета: повторити вивчений матеріал до теми «Пори року та місяці», активізувати вживання слів по темі «Погода»; пояснити утворення безособових речень і навчити вживати їх у мовленні школярів; розвивати  вміння розповідати про погоду в різні пори року, навички аудіювання читання та…

Stunde 55 Jahreszeiten und Monate

Мета: ознайомити учнів зі словами до теми «Пори року та місяці», тренувати у вживанні порядкових числівників, продовжувати навчати читати текст із розумінням його основного змісту; розвивати  вміння розповідати про пори року, навички аудіювання та письма; розвивати інтелектуальні та пізнавальні здібності…