3 клас

Урок: ДАРУНКИ ПРИРОДИ

Мета: навчальна: поглиблювати знання учнів про колір як засіб вираження характеру й настрою; ознайомити з кольоровими контрастами; розвивальна: розвивати кольоросприйняття, уміння насолоджуватися творами образотворчого мистецтва, аналізувати їх; формувати есте­тичні почуття, смак; активізувати ініціативу учнів; виховна: прищеплювати зацікавленість творами образотворчого мистецтва.…

УРОК: У МАЙСТЕРНІ ЖИВОПИСЦЯ

Мета: навчальна: ознайомити учнів з матеріалами, інструментами та облад­нанням художника-живописця; закріплювати знання з основ кольоро- знавства (основні та похідні кольори, кольоровий спектр); розвивальна: розвивати кольоросприйняття ока, художньо-образне сприйняття учнів, уміння насолоджуватися творами живопису, аналі­зувати їх; формувати естетичні почуття, смак; активізувати…

Конспект уроку: РИТМ ХВИЛЬ

Мета: навчальна: ознайомити учнів з елементарним поняттям про ритм; навчити передавати рух у природі графічними засобами; розкрити значення кольору у графічних творах; розвивальна: розвивати вміння насолоджуватися творами образо­творчого мистецтва, аналізувати їх; формувати естетичні почуття, смак; активізувати ініціативу учнів; виховна: прищеплювати…

Урок: ШТРИХИ ОСЕНІ

Мета: навчальна: навчити учнів правильно обирати засоби виразності гра­фіки для передавання характеру форми та поверхні зображуваних об’єктів та предметів; розвивальна: розвивати вміння милуватися природою, аналізува­ти засоби виразності творів образотворчого мистецтва; формувати естетичні почуття, смак; виховна: прищеплювати любов до природи та…

Урок з образотворчого мистецтва 3 клас: У МАЙСТЕРНІ ХУДОЖНИКА-ГРАФІКА

Мета: навчальна: актуалізувати знання учнів щодо особливостей графіки й матеріалів та інструментів художника-графіка; навчити розрізняти твори графічного мистецтва; закріпити знання про розмаїття графічних технік; розвивальна: розвивати вміння насолоджуватися творами графічного мистецтва, аналізувати їх; формувати естетичні почуття, смак; активі­зувати ініціативу учнів;…

Конспект уроку: ХУДОЖНІ ЗАГАДКИ

Мета: навчальна: узагальнити знання учнів з образотворчого мистецтва за навчальний рік; розвивальна: розвивати вміння аналізувати твори образотворчого мистецтва; формувати естетичні почуття, смак; активізувати ініціативу учнів; виховна: прищеплювати зацікавленість творами образотворчого мистецтва. Оснащення Матеріали та інструменти: альбоми, будь-які графічні матеріали (олівці,…

Образотворче мистецтво: ПЕРЕВІР СВОЇ ДОСЯГНЕННЯ

Мета: навчальна: узагальнити знання учнів з образотворчого мистецтва за навчальний рік; розвивальна:розвивати вміння насолоджуватися творами образо­творчого мистецтва, аналізувати їх; формувати естетичні почуття, смак; активізувати ініціативу учнів; виховна: прищеплювати зацікавленість творами образотворчого мистецтва.

Урок образотворчого мистецтва: КАРТИННА ГАЛЕРЕЯ

Мета: навчальна:ознайомити учнів із поняттями «картинна галерея», «кар­тина», «рама», правилами оформлення власних робіт; розвивальна: розвивати вміння насолоджуватися творами образо­творчого мистецтва; формувати естетичні почуття, смак; активізувати ініціативу учнів; виховна:прищеплювати зацікавленість творами образотворчого ми­стецтва, акуратність під час оформлення власних робіт. Оснащення Матеріали…

Урок: ТЕАТРАЛЬНА АФІША

Мета: навчальна: навчити учнів використовувати просту шрифтову компо­зицію під час створення ескізу театральної афіші, передавати святко­вий настрій за допомогою кольору та декору у тематичній композиції; розвивальна: розвивати фантазію, уяву, уміння аналізувати театраль­ні афіші; формувати естетичні почуття, смак; активізувати ініціативу учнів;…

Урок образотворчого мистецтва: ЛЯЛЬКА В ТЕАТРІ

Мета: навчальна: ознайомити учнів із різновидами ляльок у театрі та муль­типлікації; навчити конструювати лялькових персонажів; розвивальна: розвивати уяву, фантазію, уміння аналізувати; формувати естетичні почуття, смак; активізувати ініціативу учнів; виховна: прищеплювати любов до театрального мистецтва, акурат­ність під час роботи над створенням…