3 клас

Чинники природи, що сприяють збереженню здоров’я

Мета: ознайомити учнів з чинниками природи, що сприяють збереженню здоров’я людини; формувати вміння використовувати природно-кліматичні фактори для загартовування організму; вчи ти називати екологічні особливості своєї місцевості; виховувати бережливе ставлення до природи. ХіД УРОКУ

Увага й пам’ять. Практична робота: тренування уваги й пам’яті

Мета: дати учням уявлення про пам’ять, увагу та їх зв’язок зі здоров’ям та навчанням; довести необхідність розвитку пам’яті й уваги; розучити вправи для тренування уваги й пам’яті; вихову­вати допитливість, ініціативність. На уроці можна використати демонстраційні матеріали видавництва «Ранок», зокрема плакати…

План-конспект: Ти — пасажир

Мета: розширити уявлення учнів про те, хто такі пасажири; вчити правил користування громадським транспортом; ознайомити дітей із дорожньою розміткою й дорожніми знаками, що позна чають місце зупинки пасажирського транспорту; виховувати куль­туру поведінки. На уроці можна використати демонстраційні матеріали видав- ництва…

Конспект уроку: Твоя домівка

Мета: формувати уявлення учнів про домівку як рідне гніздо; виховувати дбайливе ставлення до свого дому, бажання піклувати- ся про нього. ХіД УРОКУ Вступне слово учителя

Творчість і здоров’я. Народні традиції здорового спосо­бу життя

Мета: дати учням уявлення про мистецтво як складову частину загальнолюдської культури, його важливість для здоров’я людини; поглибити знання учнів про традиційні свята українців, звичаї, об­ряди, народні ігри та забави; вчити дітей цінувати та розуміти прекрасне, вести здоровий спосіб життя. На…

Ставлення до ВІЛ-позитивних людей. Практична робота: моделювання ситуацій спілкування з ВІЛ-позитивними людьми

Мета: поглибити уявлення учнів про ВІЛ-інфекцію; вчити толерантно ставитися до ВІЛ-позитивних людей; виховувати культу­ру поведінки. ХіД УРОКУ 1. Вступне слово вчителя

Конспект з основ здоров’я: Спілкування в родині, з однокласниками, друзями

Мета: поглибити уявлення дітей про ввічливу людину; вчи­ти розпізнавати різні вияви поведінки близьких, однокласників, друзів; сприяти усвідомленню дітьми цінності людського спілкуван­ня та його важливості в їх житті; вдосконалювати навички культури спілкування; спонукати школярів до виконання правил спілкування з рідними, однокласниками,…

Природні лиха: гроза, буря, землетрус, повінь

Мета: дати уявлення учням про природні стихійні лиха; ознайомити з правилами безпечної поведінки під час грізних явищ приро- ди; виховувати дисціплінованість, відповідальність. На уроці можна використати демонстраційні матеріали видавництва «Ранок», зокрема плакат «Природні явища».

Сім’я як чинник здоров’я. Практична робота: рольова гра «Батьки і діти»

Мета: розширити уявлення учнів про сім’ю як чинник здоров’я; спонукати дітей до виконання обов’язків щодо старших і молодших членів своєї родини; виховувати піклування про здоров’я всіх членів родини, повагу до старших членів родини. ХіД УРОКУ

Працездатність учня. Активний відпочинок. Практич­на робота: складання правил відпочинку на природі, біля школи, у дворі

Мета: розширити уявлення учнів про працездатність і відпочи­нок; скласти правила відпочинку на природі, біля школи, у дворі; вчити учнів дотримуватися цих правил; виховувати обережність, відповідальність. ХіД УРОКУ Вступне слово вчителя