4 клас

Урок 21: ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ НА ВУЛИЦІ. ЯК ЗНАЙТИ ВИХІД З НЕПЕРЕДБАЧЕНИХ СИТУАЦІЙ

Мета: ознайомити учнів з правилами безпечної поведінки на вулиці; учити школярів визначати небезпечні для життя і здоров’я місця в мікрорайоні, населеному пункті; розвивати навички безпечної пове­дінки на вулиці; виховувати обережність, винахідливість, уміння зна­ходити вихід із небезпечних ситуацій.

Урок 20: ПОВЕДІНКА ПІД ЧАС МАСОВИХ ШКІЛЬНИХ ЗАХОДІВ. ЯК ПОВОДИТИСЯ В НАТОВПІ

Мета: ознайомити учнів з правилами поведінки під час масових заходів; учити безпечно поводитися в натовпі під час масових заходів; спонукати школярів дотримуватися правил безпечної поведінки під час відвідування масових заходів; виховувати навички культурної поведінки.

Урок 19: ДІЇ ПРИ ПОЖЕЖІ

Мета: учити учнів, як діяти у випадку виявлення пожежі в сусідній квартирі, іншому будинку або деінде; розвивати навички самозахисту в умовах задимленого приміщення; мотивувати учнів до додержання правил протипожежної безпеки; виховувати організованість, дисциплі­нованість, обережність.

Урок 6: Планети-гіганти.

Мета. Розширити знання учнів про планети-гіганти; збагачу­вати словниковий запас; виховувати спостережливість Обладнання: ілюстрації планет, підручник, зошит. Хід уроку

18 Урок: ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ. ГУМАННЕ СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Мета: розширити знання учнів про медичні й оздоровчі заклади, що опікуються охороною здоров’я дітей; виховувати бажання піклуватися про власне здоров’я і вчити за потреби звертатися по допомогу до ме­дичних закладів; ознайомити зі способами надання допомоги людям з особливими потребами; виховувати…

Урок 17: ТУБЕРКУЛЬОЗ І СНІД – ХВОРОБИ, ЩО НАБУЛИ СОЦІАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ

Мета: формувати уявлення учнів про хвороби, що набули соціаль­ного значення; ознайомити зі шляхами зараження туберкульозом і ВІЛ-інфекцією, заходами з профілактики захворювань; розвивати вміння турбуватися про своє здоров’я і здоров’я оточуючих людей; виховувати відповідальне ставлення до власного здоров’я. Обладнання: слайди до…

Урок 16: ПРО РЕКЛАМУ

Мета: розширити знання учнів про рекламу; пояснити роль рекла­ми в житті людини, як може реклама впливати на рішення і поведінку людини; виховувати бажання приймати свідомі та виважені рішення. Обладнання: мікрофон, плакати, журнали, газети з рекламою різ­них товарів, послуг, вирізки з…

Урок 15: КОРИСТУВАННЯ ТЕЛЕВІЗОРОМ, КОМП’ЮТЕРОМ, МОБІЛЬНИМ ТЕЛЕФОНОМ

Мета: формувати в учнів уявлення про вплив телевізорів, комп’ютерів, мобільних телефонів та інших електронних засобів на здоров’я; ознайомити з правилами користування телевізором, комп’ютером, мобільним телефоном, спонукати школярів до виконан­ня цих правил; виховувати сталі навички безпечної для власного здоров’я поведінки. Обладнання:…

Урок 14: РУЙНІВНИКИ ЗДОРОВ’Я

Мета: продовжити формувати уявлення про шкідливі звички та їхню згубну дію на здоров’я дитячого організму; розвивати прагнення вести здоровий спосіб життя; виховувати негативне ставлення до ку­ріння, вживання алкогольних, наркотичних і токсичних речовин. Обладнання: мікрофон, матеріали для досліду (за вибором учи­теля).…