8 клас

Урок: Узагальнення знань. Здоров’я як важлива життєва цінність

Мета: повторити та узагальнити засвоєння основних понять; систематизувати теоретичні положення та провідні ідеї предмета; розвивальні: продовжити розвивати логічне мислення, пізнавальну активність; виховні: продовжувати виховувати бажання берегти своє здоров’я. Тип уроку: урок узагальнення знань.

Практична робота. Підготовка до іспиту: розвиток пам’яті та уваги

Мета: поглибити свідоме ставлення учнів до понять «увага», «пам’ять»; навчити формувати активний вид уваги; продовжувати вчити учнів користуватися прийомами покращення пам’яті; розвивальні: продовжити розвивати логічне мислення, пізнавальну активність; виховні: продовжити виховувати уважність, зосередженість. Тип уроку: комбінований.

Чинники формування духовної складової здоров’я. Естетичні та моральні засади здоров’я. Краса і здоров ’я

Мета: продовжити формулювати ознаки гармонійного розвитку особистості та естетичних виявів здоров’я; поглибити знання про чинники збереження духовної складової здоров’я; продовжити розкривати вплив витворів мистецтва, моральних засад, правил загальнолюдської моралі, естетичного, етичного розвитку на формування здоров’я людини; розвивальні: розвивати вміння розуміти…

Значення всебічного розвитку для формування особистості молодої людини. Взаємовплив психічної та духовної складових здоров’я

Мета: сформулювати ознаки гармонійного розвитку особистості та естетичні вияви здоров’я; розкрити вплив витворів мистецтва, моральних засад, правил загальнолюдської моралі, естетичного, етичного розвитку на здоров’я людини; розвивальні: розвивати мислення на основі загальних розумових дій і операцій: обґрунтування висновку; застосування контролю та…

Правоохоронні органи. Соціальні небезпеки у м ісцях проживання. Соціальні патології. Соціальні конфлікти. Інформаційна безпека

Мета: сформувати поняття про інстанції та функції правоохоронних органів, соціальні небезпеки, соціальні патології; інформаційні небезпеки, види інформаційних небезпек; охарактеризувати соціальні небезпеки в місцях проживання, небезпечні інформаційні чинники; розкрити вплив інформації на людину, її свідомість; дати поняття дискримінації; розглянути основні способи…

Урок у 8 класі: Небезпеки під час терористичних актів. Основи самозахисту під час терористичних актів

Мета: сформувати поняття про небезпеки під час терористичних актів; охарактеризувати сутність дискримінації;розвивальні: відпрацювати алгоритми поведінки в криміногенних ситуаціях та при нападі терористів; розвивати уміння володіти собою в будь-якій ситуації, спостерігати, оцінювати події, уміння розуміти причинно-наслідкові зв’язки; виховні: виховувати витримку, зібраність, рішучість,…

Уникнення небезпеки в крим інальних ситуаціях пограбування , шантажу, нападу. Захист від релігійних сект. Основи самозахисту в кримінальних ситуа ціях та його межі

Практична робота. Моделювання ситуа ції уникнення нападу і по грабування Мета: охарактеризувати соціальні небезпеки в місцях проживання, причини асоціальної поведінки людей; сформувати знання про основні способи уникнення пограбування, шантажу, нападу, потрапляння в релігійні секти й асоціальні угруповання; ознайомити з нормами…

Екологічна безпека: поняття, умови забезпечення. Вплив екологічних умов проживання на здоров’я людини

Мета: сформувати знання про поняття екологічної безпеки та умови її забезпечення, причини та наслідки забруднення середовища для життя і здоров’я людини; охарактеризувати екологічні проблеми регіону проживання; довести необхідність виконання правил екологічної безпеки, дотримання правил поведінки на природі; розвивальні: розвивати вміння розуміти…

Конспект уроку: Безпека на дорогах. Правила для мотоциклістів. Перевезення пасажирів на мотоциклі

Мета освітня: сформувати знання про правила для мотоциклістів та правила перевезення пасажирів на мотоциклі; розвивальні: розвивати вміння застосовувати контроль і самоконтроль та оцінювати ситуацію та власні дії; розуміння послідовності та причинно-наслідкових зв’язків; виховні: продовжити формувати розуміння необхідності виконання правил безпечної поведінки…

Особливості дії тютюнового диму, алкоголю і нарко тиків на статеве дозрівання. Причини, умови розвитку й наслідки СНІДу

Практична робота. Виконання проекту «Відмова від небезпечних пропозицій в умовах тиску і за грози насилля» Мета освітні: з’ясувати особливості дії та негативний вплив тютюнокуріння, алкоголю та наркотиків на здоров’я молодої людини; роз’яснювати небезпечний вплив СНІДу на життєдіяльність людини; довести необхідність відмови…