9 клас

Конспект уроку: Утілення в «Міщанині-шляхтичі» рис класицистичної комедії (герой — носій однієї пристрасті)

Мета: повторитиособливостікласицизмуяклітературногонапряму; познайомитиучнівізсюжетноюосновою, інтригоюкомедіїМольєра «Міщанин-шляхтич»; розглянути, якукомедіївтіленоправилакласицизму; поглибитизнаннязтеоріїлітератури; продовжувати формувати навички аналізу драматичного твору. Обладнання: картки для групової роботи, жеребки для поділу. Тип уроку: засвоєння нових знань і формування на їх основі вмінь та навичок.

Чинники, що впливають на репродуктивне здоров’я молоді

Мета: сформувати в учнів поняття про чинники, що впливають на ре­продуктивне здоров’я молоді. Обладнання та матеріали: фотографії й плакати, які дозволяють ілюструвати чинники, що впливають на репродуктивне здоров’я молоді.

Цінність життя і здоров’я людини. Здоров’я в ієрархії життєвих цінностей

Мета: сформувати в учнів поняття про цінність життя й здоров’я лю­дини, показати, яке місце посідає здоров’я в ієрархії життєвих цінностей. Обладнання та матеріали: фотографії й плакати, що дозволяють ілюструвати цінність життя й здоров’я людини, показувати місце здоров’я в ієрархії життєвих…

Фізіологічна і соціальна зрілість. Взаємозв’язок фізіологічної та соціальної зрілості

Мета: сформувати в учнів поняття про фізіологічну й соціальну зрілість, показати взаємозв’язок фізіологічної та соціальної зрілості. Обладнання та матеріали: фотографії й плакати, що дозволяють ілюструвати фізіологічну і соціальну зрілість та взаємозв’язок фізіологічної й соціальної зрілості.

Самопізнання й самовиховання особистості. Способи саморегу­ляції

Мета:   сформувати в учнів поняття про самопізнання, самовиховання особистості та способи саморегуляції. Обладнання та матеріали: фотографії й плакати, що дозволяють ілюструвати самопізнання й самовиховання особистості та способи саморе­гуляції.

Розвиток сприйняття, пам’яті та уваги

Мета: сформувати в учнів поняття про розвиток сприйняття, пам’яті та уваги. Обладнання та матеріали: фотографії й плакати, що дозволяють ілюструвати розвиток сприйняття, пам’яті та уваги. Базові поняття й терміни: сприйняття, пам’ять, увага.

Продовження роду — одне з основних призначень людини. Ре­продуктивне здоров’я

Мета: сформувати в учнів поняття про продовження роду як одне з основних призначень людини, дати уявлення про репродук­тивне здоров’я. Обладнання та матеріали: фотографії й плакати, які дозволяють ілюструвати думку про те, що продовження роду є одним з основних призна­чень людини.