10 клас

Конспект уроку: Цивільне право

Цивільне право Мета: розкрити поняття: цивільне право, джерела цивільного права, Цивільний кодекс України; познайомити учнів із особливостями цивільно-правових відносин, охарактеризувати особливості правосуб’єктності фізичних осіб; виховувати в старшокласників правову культуру та правову свідомість.

Конспект уроку: Цивільне право. Цивільно-правова відповідальність

Цивільне право. Цивільно-правова відповідальність Мета: ознайомити учнів з особливостями та порядком притягнення до цивільно-правової відповідальності, виховувати почуття відповідальності за свої дії та розуміння можливої відповідальності за завдану шкоду. Тип уроку: засвоєння нового матеріалу.

Конспект уроку: Цивільне право. Правочини

Цивільне право. Правочини Мета: ознайомити учнів з порядком здійснення окремих видів правочинів, порядком їх оформлення, правами споживача, основами спадкового та авторського права, порядком оформлення заповіту; розвивати вміння приймати рішення, правомірно діяти та захищати свої права; виховувати розуміння доцільності та необхідності…

Конспект уроку: Трудове право. Трудовий договір

Трудове право. Трудовий договір Мета: розкрити зміст понять «трудовий договір», «контракт», охарактеризувати умови їх підписання та розірвання; дати характеристику окремим аспектам трудового права; виховувати правову свідомість і культуру, прищеплювати шанобливе ставлення до людей праці.

Конспект уроку: Трудове право. Загальна характеристика. Особливості права на працю неповнолітніх і механізми його реалізації

Трудове право. Загальна характеристика. Особливості права на працю неповнолітніх і механізми його реалізації Мета: сформувати складові поняття «трудове права», дати характеристику джерелам трудового права, розкрити особливості права на працю неповнолітніх; виховувати правову свідомість і культуру, прищеплювати шанобливе ставлення до людей…

Конспект уроку: Сімейне право. Житлове право

Сімейне право. Житлове право Мета: ознайомити учнів з основами сімейного та житлового права, розвивати вміння аналізувати нормативно-правові акти, порівнювати правові явища, виховувати повагу до сімейних цінностей і традицій, повагу до землі як національного багатства України, почуття власної відповідальності за долю…

Конспект уроку: Кримінальне право. Кримінальна відповідальність

Кримінальне право. Кримінальна відповідальність Мета: сформувати уявлення учнів про поняття, ознаки і мету кримінальної відповідальності; розкрити та охарактеризувати особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх; виховувати правову культуру, вести профілактичну роботу з підлітками щодо попередження правопорушень. Тип уроку: засвоєння нових знань.

Конспект уроку: Історичний аспект виникнення держави та права

Історичний аспект виникнення держави та права Мета: розкрити причини виникнення держави і права, теорії виникнення, продовжити формування вміння сприймати лекційний матеріал, виховувати поважне ставлення до держави. Тип уроку: засвоєння нового навчального матеріалу.

Конспект уроку з правознавства: Земельне право

Земельне право Мета: сформувати поняття «земельне право», познайомити учнів з його джерелами, дати характеристику земельним правовідносинам та їх суб’єктам; виховувати правову свідомість і культуру. Тип уроку: засвоєння нового матеріалу.