6 клас

ЕКСКУРСІЯ «ПРИРОДНІ ЕКОСИСТЕМИ НАВЕСНІ»

1. Перевірка готовності учнів до екскурсії, інструктаж з техніки безпеки та правил поведінки у природі. 2. Вступна бесіда вчителя. 3. Самостійна робота учнів у групах на ділянці спостережень з вивчення об’єктів. Завдання 1-й групі • Розгляньте рослини на місцевості, опишіть…

ЕКСКУРСІЯ «ЗИМОВІ ЯВИЩА В ЖИТТІ РОСЛИН»

Обладнання: зошити (блокноти), олівці, міні-флюгер, лінійки, до­відники, лупа, фотоапарат. 1. Перевірка готовності учнів до екскурсії, інструктаж з техніки безпеки та правил поведінки у природі. 2. Вступна бесіда вчителя. 3. Самостійна робота учнів у групах на ділянці спостережень з вивчення природних…

ЕКСКУРСІЯ «РІЗНОМАНІТТЯ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ, ОСІННІ ЯВИЩА В ЖИТТІ РОСЛИН І ТВАРИН»

Обладнання: зошити (блокноти), олівці, лінійки, довідники, лупа, фотоапарат. 1. Перевірка готовності учнів до екскурсії, інструктаж з техніки безпеки та правил поведінки у природі. 2. Вступна бесіда вчителя. 3. Самостійна робота учнів у групах на ділянці спостережень з вивчення природнихоб’єктів. Завдання…

План-конспект уроку: НАУКИ, ЩО ВИВЧАЮТЬ ПРИРОДУ

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про науки, що вивчають природу; сприяти розвитку інтересу до вивчення предметів природничого циклу; розвивати вміння синтезувати й аналізувати знання, застосовувати їх на практиці в різних умовах. Обладнання: схема «Науки про природу», атласи, підручник. Тип…

Урок: ЦІЛІСНІСТЬ ПРИРОДИ. РОЛЬ ПРИРОДНИХ ЗНАНЬ У ФОРМУВАННІ НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про особливості сфер Землі, розглянувши взаємодію компонентів природи; сформу­вати в учнів первинне практичне вміння характеризувати природний комплекс; розвивати вміння учнів синтезувати й аналізувати знання і застосовувати їх на практиці в різних умовах. Обладнання: малюнки…

Урок з природознавства: ЧЕРВОНА КНИГА

Мета: ознайомити учнів з офіційними документами Червоної та Зеленої книг, визначити їх значення для людини. Обладнання: географічна карта України, плакати «Червона книга України» (рослинний та тваринний світ). Тип уроку: формування нових знань. ХІД УРОКУ I. Організаційний момент

План-конспект уроку: ОХОРОНА БІОСФЕРИ

Мета: дати знання про сучасні методи охорони природи. Обладнання: карта «Природоохоронні території України», буклети заказників та заповідників України. Тип уроку: формування нових знань. ХІД УРОКУ I. Організаційний момент II. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Конспект уроку: ЛЮДИНА І БІОСФЕРА

Мета: продовжити формувати в учнів поняття біосфера, розглянути вплив людини на біосферу. Обладнання: таблиця «Парниковий ефект», «Руйнування озоново­го екрану». Тип уроку: формування нових знань. ХІД УРОКУ I. Організаційний момент II. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Урок з природознавства 6 клас: СКЛАД ТА МЕЖІ БІОСФЕРИ

Мета: формувати в учнів поняття про біосферу; визначити її склад та межі, значення для людини; ознайомити з роботами В. І. Вернад­ського. Обладнання: плакат «Склад та межі біосфери», карта «Природні зони світу». Тип уроку: формування нових знань. ХІД УРОКУ