Факультатив

Конспект заняття: Особистість та її структура

Тема 1. Особистість та її структура  (1 година) Мета: дати визначення основних понять теорії особистості, розширити розуміння ролі біологічного і соціального в процесі формування особистості, познайомити з сучасними уявленнями про структуру особистості. Хід заняття, зміст навчального матеріалу Визначення понять „людина”,…

Психологія особистісного вдосконалення: Вступ

Вступ (1 год.). Мета: познайомити учнів з психологією як наукою, зі структурою курсу, особливостями організації занять. Хід заняття, зміст навчального матеріалу Визначення поняття „психологія”.[14, 42] Історія виникнення психології як науки. Сучасна психологічна наука та її галузі. Завдання психології. Місце та…