Тренінги

Тренінгове заняття: ШЛЯХ ДО УСПІХУ

Мета: закріплення знань, отриманих на заняттях. Обладнання : фломастери, маркери, стікери, олівці, 2 ватмани, ручки, папір А-4. Вправа «Настрій» Мета: створення позитивного емоцій­ного стану. Ведучий. «Сьогодні в нас останнє занят­тя. І тому я хочу, щоб кожен із вас розповів про…

Тренінгове заняття: ПІДТРИМКА

Мета: донести до учасників важ­ливість уваги, любові, вдячності, підтримки в спілкуванні. Обладнання: фломастери, мар­кери, олівці, ручки, папір А-4. Вправа «Зустріч» Мета: дати зрозуміти, як емоції впливають на стосунки між людь­ми.

Тренінгове заняття: ОБРАЗА

Мета: надати учасникам інформацію про образу, її роль у спілкуванні: формува­ти бачення та усвідомлення власних пріо­ритетних цінностей, необхідних при спілку­ванні. Обладнання: фломастери, маркери, олівці, ручки, папір А-4, листівки, коробка. Вправа «Я ображаюся» Мета: зрозуміти, що викликає в учас­ників образу.

Тренінгове заняття: КОНФЛІКТ

Мета: ознайомити учасників із понят­тям конфлікту, формування в учнів нави­чок поведінки в конфліктній ситуації, на­вчити їх керувати конфліктними ситуаці­ями. Обладнання: фломастери, маркери, олівці, ручки, папір А-4. Повторення правил роботи в групі Вправа «Асоціації» Мета: формування поняття«конфлікт».

Заняття: СИЛА ВЛАДИ

Мета: усвідомлення учасниками поняття влади, сили духу та незалежності. Обладнання: фломастери, маркери, олівці, ручки, папір А-4 Вправа «Обличчям до обличчя» Всі ходять по колу. Всередині кола стоїть ведучий і говорить: «Руки до рук», «Ніс до носа», «Лікоть до коліна». Учасники…

Тренінгове заняття: ПОЧУТТЯ

Мета: продемонструвати роль почуттів у нашому житті, необхідність їх виражен­ня з метою створення дружніх взаємин. Обладнання : фломастери, маркери, олівці, ручки, папір А-4. Вправа «Покажи емоцію (почуття)» Мета: налаштування на співпрацю, розвивати самоконтроль емоцій. По колу кожен учасник БЕЗ СЛІВ…

Тренінгове заняття: ТОЛЕРАНТНІСТЬ

Мета: показати значущість толерантної поведінки під час взаємодії з іншими, фор­мувати навички неоцінюючого спілкуван­ня, безконфліктної взаємодії. Обладнання: фломастери, маркери, олівці, ручки, папір А-4, плакат із зображенням цифри 6 (горизонтально).  Вправа-гра «Плакат» Мета: усвідомлення правоти своєї точ­ки зору, вміння знаходити компроміс.

Тренінгове заняття: ЦІННОСТІ ТА ЯКОСТІ

Мета: виявлення уявлень учасників про себе, усвідомлення власних переваг та недоліків у спілкуванні. Обладнання: фломастери, маркери, стікери, дошка шкільна, коробка, олівці, ручки, папір А-4. Вправа «Ім’я» Мета: сприяти усвідомленню учасників власних цінностей, а також цінностей інших людей.

Тренінгове заняття: КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ

 Мета: формування в учнів культури мовлення при спілкуванні..  Обладнання: фломастери, маркери, олівці, ручки, папір А-4.  Вступна бесіда «Магія слова» План бесіди 1. Мова — як програма розвитку внут­рішнього світу людини. Стилі мовлення.

Заняття: ЯК СПІЛКУВАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТИВНО

Мета: розкрити сутність відповідальної поведінки та навчити учнів її основним прийомам. Обладнання : фломастери, маркери, олівці, ручки, папір А-4. Вправа «Дракон» Мета: допомогти учасникам набути впевненості й відчути себе частиною колек­тиву.