Самопізнання

Тренінгове заняття: Я і моє майбутнє (підсумкове заняття)

Мета: актуалізувати та закріпити навички, отримані в ході тренінгової роботи. Обмінятися відчуттями, враженнями, одер­жаними у процесі тренінгу, підбити підсумки. Акцентувати увагу на якісних змінах, що відбулися з підлітками протягом корекційно-розвивальної роботи. Матеріали: «Мішок очікувань» і «Правила групи», маркери різних кольорів,…

Заняття: Я і творчість

Мета: поглиблення процесу самопізнання, реалізація творчо­го початку. Виявлення індивідуальних типологічних особливос­тей. Підвищення упевненості в собі в ситуаціях представлення себе іншим. Матеріали: «Мішок очікувань» і «Правил а групи», маркери різних кольорів, стікери, аркуші формату А4, зошити, ручки, різнокольорові олівці, гумка, фломастери,…

Тренінгове заняття: Мої можливості

Мета: підвищення упевненості дитини в своїх силах. Ак­тивізація процесу самопізнання і саморозкриття. Підвищення самоцінності на основі своїх позитивних рис. Матеріали: «Мішок очікувань» і «Правил а групи», маркери різних кольорів, стікери, аркуші формату А4, зошити, ручки, фломастери, «Чарівна скринька», картки з…

Заняття: Як долати роздратування та поганий настрій?

Мета: розвивати здібності до рефлексії, самоаналізу і само­контролю, вміння усвідомлювати свої емоції і конструктивно їх виражати. Тренувати комунікативні навички, напрацювати новий досвід, актуалізувати особистісні ресурси, навчитися до­лати поганий настрій. Матеріали: «Мішок очікувань» і «Правила групи», маркери різних кольорів, стікери, аркуші…

Заняття: Магічна формула вирішення конфлікту

Мета: напрацювати оптимальні способи реагування в кон­фліктній ситуації, навчити використовувати «Я-звернення». Розвинути індивідуальні способи ефективного вирішення і мож­ливості управління конфліктом. Працювати над розвитком впевненості у собі. Матеріали: «Мішок очікувань» і «Правила групи», маркери різних кольорів, стікери, аркуші формату А4, зошити,…

Заняття: Суперечка. Як реагувати на конфліктні ситуації?

Мета: визначити поняття конфлікту, інформувати про мож­ливі стилі поведінки в конфлікті. Надати допомогу в усвідом­ленні причин виникнення конфліктів між людьми. Формувати відчуття відповідальності. Матеріали: «Мішок очікувань» і «Правила групи», плакат «6 кроків безпрограшного вирішення конфлікту», маркери, стікери, аркуші формату А4,…

Заняття: Уміння прощати. Що я можу зробити зі своєю зліс­тю?

Мета: сформувати уміння конструктивного вираження свого роздратування і злості, навчити засобів ефективної розрядки агресивності. Працювати над умінням прощати. Матеріали: «Мішок очікувань» і «Правила групи», маркери різних кольорів, стікери, аркуші формату А4, зошити, ручки, фломастери, дошка, крейда, ножиці, шпильки, 3—4 однакових…

Заняття: Образа. Чому ми ображаємося?

Мета: визначити поняття «образа», усвідомити причини виникнення відчуття образи і можливості адекватного реагування на неї. Напрацювати уміння і навички ефективного спілкуван­ня. Матеріали: «Мішок очікувань» і «Правила групи», маркери різних кольорів, стікери, аркуші формату А4, зошити, ручки, фломастери, дошка, крейда, надувні…

Тренінгове заняття: Дружба

Мета: дати уявлення про значення і функції дружби. Обго­ворити і усвідомити поняття «друг», «надійний друг». Знижу­вати імпульсивність, розвивати навички стриманості у процесі комунікації. Матеріали: «Мішок очікувань» і «Правила групи», маркери різних кольорів, стікери, аркуші формату А4, зошити, ручки, фломастери, дошка,…

Заняття: Я для себе і для людей, що мене оточують

Мета: актуалізувати способи самовираження, процеси само­пізнання і самоідентифікації. Ознайомити з типами темперамен­ту, розвивати соціальний інтелект. Матеріали: «Мішок очікувань» і «Правила групи», маркери різних кольорів, стікери, аркуші формату А4, зошити, руч­ки, фломастери, дошка, крейда, ножиці, індивідуальні тестові бланки (за кількістю присутніх),…