5 клас

Конспект: Віра у світле братерство — основна ідея вірша «Чесна бідність». Антитеза як основайого будови

Мета:розкрити роль антитези в побудові вірша «Чесна бідність» Р.Бернса; розвивати вмінняз’ясовувати роль художньо-виражальних засобів у тексті; навчати учнів розкривати голов­ну ідею твору; виховувати високі морально-етичні якості школярів. Обладнання: тексти вірша Р. Бернса «Чесна бідність»; словник іншомовних слів.

Конспект: Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх господаря

Мета:формувати навички текстуального аналізу твору; розвивати логічне мислення, творчу уяву, зв’язне мовлення; навчати учнів виразного читання, усного малювання; виховувати гума­нізм у ставленні до людей. Обладнання:тексти казки «Мауглі»Дж. Р. Кіплінґа, ілюстрації до твору; малюнки учнів.

Конспект уроку: С. Маршак. «Дванадцять місяців». Казкові мотиви у п’єсі

Мета: ознайомити учнів із творчістю С. Я. Маршака; розвивати навички виразного читання,читання за особами, аналізу художнього тексту, вміння готувати повідомлення на задану тему; виховувати інтерес до світової літератури. Обладнання: портрет С. Я. Маршака, виставка його книг; ілюстрації до різних творів.

Конспект: Уособлення в образі Герди вседолаючої сили кохання, прощення і дієвого добра

Мета:навчати учнів робити узагальнення під час аналізу художнього твору; розвивати творчу уяву, усне зв’язне мовлення; виховувати дружнє ставлення до людей. Обладнання:тексти казки, ілюстрації до казки.

Конспект: Шарль Перро як основоположникєвропейської літературної казки

Мета: засвоїти поняття про літературну казку; ознайомити учнів із творчістю французького пись­менника Ш. Перро на прикладі казки «Попелюшка»; розвивати навички виразного читання, усного зв’язного мовлення; дати визначення паузи; виховувати інтерес до вивчення літератури. Обладнання: портрет Ш. Перро; виставка його книг;…

Конспект: Ідея винагорода за людські чесноти та страждання, віра в перемогу добра над злом

Мета:поглиблювати навички аналізу художнього тексту та образів казки; розвивати логічне мислення; працювати над навичками виразного читання; виховувати у школярів високі моральні якості. Обладнання:тексти казки Ш. Перро «Попелюшка» у перекладі Р.Терещенка.

Конспект: Уславлення любові до праці та інших людських чеснот у казці «Пані Метелиця»

Мета:поглиблювати навички аналізу образів героїв за їх вчинками та моральними якостями;розвивати навички усного зв’язного мовлення, виразного читання; сприяти морально-етичному вихованню школярів. Обладнання: тексти казки «Пані Метелиця»; виставка малюнків учнів.

Конспект: Роберт Бернс. «Чесна бідність». Уславлення у вірші справжніх людських чеснот

Мета:дати короткі відомості про життя і творчість Р. Бернса; розвивати навички виразного чи­тання, вміння володіти голосом, усного зв’язного мовлення; формувати вміння цілісного аналізу тексту; виховувати високі морально-етичні якості учнів. Обладнання: портрет Р. Бернса; тексти вірша «Чесна бідність».