8 клас

Підсумковий урок з світової літератури. «Гортаючи сторінки прочитаних книг…»

Мета: узагальнити та систематизувати вивчений протягом року матеріал; розвивати увагу і кмітливість, комунікативні навички, уміння працювати в групі; виховувати прагнення пізнавати дедалі більше у світі літератури. Обладнання: папір, фломастери, картки із завданнями, предмети для чорного ящика. Я вглядывался в строки,…

Тематична атестація № 6 з світової літератури

Мета: перевірити рівень знань за вивченою темою; розвивати творчі здібності; виховувати прагнення досягти високих результатів. Обладнання: картки із завданнями. ХІД УРОКУ І. Оголошення теми й мети уроку ІІ. Ознайомлення із завданнями І варіант 1. Тест (3 бали)

Урок позакласного читання. Ствердження величі та краси справжнього кохання у трагедії В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта»

Мета: охарактеризувати героїв п’єси; поміркувати над таємницею вічних образів, різними поглядами на кохання; розвивати акторські здібності; виховувати чуйність, шанобливість до чужих почуттів, гуманізм. Обладнання: тексти трагедії; елементи костюмів. Нет повести печальнее на свете, Чем повесть о Ромео и Джульетте. В.…

Заглиблення в людську психологію, поетизація людини та краси її почуттів, оспівування кохання й дружби в сонетах Шекспіра

Мета: продовжити роботу над сонетами Шекспіра; працювати над виразним читанням поетичних творів; здійснювати міжпредметні зв’язки; розвивати образне мислення, творчі здібності; виховувати шанобливе ставлення до почуттів інших людей. Обладнання: тексти сонетів В. Шекспіра. Сонети — це ключ, яким Шекспір відмикає своє…

Синтез гуманістичного та трагічного світосприйняття у сонетах В. Шекспіра

Мета: увести у світ поезії В. Шекспіра; пригадати особливості сонета як ліричного жанра; повідомити історію створення шекспірівських сонетів; продовжити роботу над аналізом поетичного тексту; здійснювати літературні зв’язки мовлення; виховувати високі моральні якості. Обладнання: тексти сонетів Шекспіра. Суровый Дант не презирал…

Конспект уроку: Філософська проблематика трагедії Шекспіра «Гамлет»

Мета: визначити філософські проблеми, порушені в трагедії «Гамлет»; проаналізувати інсценовані уривки; встановлювати міжпредметні зв’язки; розвивати творчі здібності; виховувати високі моральні якості. Обладнання: реквізит для інсценування; тексти трагедії «Гамлет»; репродукція картини Е. Делакруа «Гамлет і Гораціо на кладовищі». Увы, бедный Йорик!…

Урок: Гамлет — вічний образ світової літератури

Мета: охарактеризувати образ Гамлета; з’ясувати, чому він став вічним образом світової літератури; проаналізувати стосунки Гамлета й Офелії; встановити міжлітературні зв’язки; розвивати уміння висловлювати власну точку зору; виховувати повагу до мислячої людини. Обладнання: тексти трагедії «Гамлет»; тексти поезій О. Блока, М.…

Конспект: «Повесть бесчеловечных и кровавых дел…» Трагічний фінал п’єси «Гамлет»

Мета: обговорити фінальні події трагедії «Гамлет»; перевірити знання тексту IV та V дій п’єси; розвивати творчі здібності, логічне мислення; виховувати уміння співпереживати, співчувати. Обладнання: схема; картки для завдання «Виправ помилку». Дыши в суровом мире, чтоб мою Поведать повесть. В. Шекспір

Конспект уроку: «Бути чи не бути?»

Мета: продовжити роботу над текстом трагедії «Гамлет»; вчити розмірковувати над філософськими проблемами, порушеними у творі; пояснювати вчинки героїв; розвивати логічне мислення; виховувати уміння працювати в групі. Обладнання: схеми; тексти трагедії «Гамлет». Зрелище — петля, Чтоб заарканить совесть короля. В. Шекспір

Конспект уроку: «Что ему Гекуба, что он Гекубе..?»

Мета: продовжити коментоване читання трагедії «Гамлет», роботу над опорними конспектами; поповнити афоризмами «Скарбничку мудрості»; розвивати усне зв’язне мовлення; виховувати прагнення замислюватися над ситуаціями вибору (проблемними ситуаціями). Обладнання: ОК № 5, 6; тексти трагедії «Гамлет». Не дай мне Бог сойти с…