9 клас

Урок узагальнення та систематизації вивченого протягом року матеріалу

Мета: узагальнити та систематизувати вивчений протягом року матеріал; розвивати увагу, комунікативні навички, уміння працювати в групі; виховувати прагнення пізнання; активізувати читацькі інтереси учнів. Обладнання: аркуші паперу формату А1 для роботи в групах, маркери, клейка стрічка для кріплення презентованного матеріалу; портрети…

Конспект уроку: Додаткове читання. М. Гоголь. «Мертві душі»

Мета: продовжити знайомство з творчістю М. Гоголя, познайомити учнів зі специфікою жанру «Мертвих душ» і повторити особливості жанру роману і поеми; учити складати розповідь про героя твору та логічно і чітко її викладати; формувати уміння працювати з художнім твором, добирати…

Презентація твору (чи автора), який найбільше запам’ятався

Мета: узагальнити знання учнів про поетів і письменників, з творчістю яких знайомились упродовж навчального року; розвивати творчі здібності, пізнавальну активність та читацький інтерес учнів. Обладнання: аркуші паперу формату А1, А2, А3; маркери різних кольорів, клей; яскраві журнали різних видань для…

Урок розвитку мовлення. Образи «маленьких людей» у російській літературі першої половини XIX століття

Мета: розвивати усне та писемне мовлення учнів; повторити вивчене за темою «Життя та творчість М. Гоголя»; порівняти образи «маленьких людей»: Максима Максимовича та Акакія Акакійовича; формувати уміння вільно будувати та висловлювати власні судження; сприяти формуванню гуманної особистості. Обладнання: картки із…

Конспект: Поєднання у повісті М. Гоголя «Шинель» елементів романтизму і реалізму. Проблеми, що порушуються в повісті

Мета: продовжити роботу над проблематикою повісті Гоголя «Шинель»; учити учнів знаходити реалістичні та романтичні елементи у творі, висловлювати особисте ставлення до проблем, що порушуються в повісті, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту; формувати почуття гуманістичного та толерантного…

Конспект для уроку літератури: Високий гуманізм письменника в зображенні в повісті «Шинель» трагічної долі «маленької людини»

Мета: продовжити знайомство з творчістю М. Гоголя; учити складати композиційну схему твору, розповідь про героя твору та логічно і чітко її викладати; формувати вміння працювати з художнім твором, добирати ключові фрази; відпрацьовувати навички сприйняття художньої системи автора. Обладнання: ілюстрації до…

Микола Гоголь (1809–1852) — російський і український письменник. Вплив української культури на розвиток його творчості

Мета: познайомити учнів із М. Гоголем, письменником і особистістю; з’ясувати вплив української культури на розвиток його творчості; формувати уміння коротко, лаконічно та змістовно робити записи в зошити; виховувати поважне ставлення до культурних процесів різних народів. Обладнання: портрети М. Гоголя та…

Романтичні й реалістичні елементи в поетиці роману «Герой нашого часу». Особливості художнього часу, образу автора та картин природи

Мета: розкрити актуальність проблематики роману «Герой нашого часу»; узагальнити відомості про елементи роману; розвивати почуття відповідальності перед суспільством і бажання протистояти бездуховності, жорстокості, лицемірству; розвивати мовленнєву культуру та толерантне ставлення до оточуючих, почуття гуманізму. Тип уроку: проблемний урок з елементами…

План-конспект: Максим Максимович — образ «маленької людини»

Мета: продовжити вивчення роману «Герой нашого часу»; охарактеризувати образ Максима Максимовича, пояснити доцільність його введення у твір; учити учнів вирізняти в художньому творі епізоди, важливі для характеристики героїв, учити робити узагальнення; розвивати критичне мислення, гуманізм і толерантне ставлення до оточуючих.…

Розробка уроку з світової літератури: Жіночі персонажі роману «Герой нашого часу»

Мета: продовжити детальне вивчення роману М. Лермонтова «Герой нашого часу»; розкрити конфлікт Печоріна з навколишнім середовищем; показати розмаїття жіночих образів твору; учити вирізняти в художньому творі епізоди, важливі для характеристики героїв, робити узагальнення; розвивати критичне мислення, гуманізм і толерантне ставлення…