Технологія виготовлення вишитих виробів

Урок № 21-22: Основи проектної діяльності. Практична робота.Виконання малюнка виробу з використанням біоформ

Мета:сформувати знання про проектування як вид діяльності людини, навчити виконувати міні-маркетингове дослідження (анкетування),  графічне зображення виробу, використовувати біоформи для створення виробів; заохотити учнів правильно організу­вати своє робоче місце, сприяти розвитку технічного мислення, координації рухів, пам’яті; 

Урок 19-20: Машини і механізми. Швейна машина

Мета: розкрити зміст поняття  «машина», «механізм», ознайомити з основними видами механізмів, їх призначенням, технічними характеристиками механізмів передачі та перетворення руху та застосування їх в швейній машині; пробуджувати інтерес до техніки; пробуджувати  спостережливість, увагу,формувати позитивне ставлення до трудової

Урок 17 – 18: Послідовність підготовки й виготовлення вишитого виробу. Догляд за вишитими виробами. Контрольна робота

Мета:навчити виготовляти вишитий виріб відповідно до складеного плану, добирати й виконувати оздоблення виробу; ознайомити учнів з різними варіантами остаточної обробки вишитого виробу, критеріями якості, правилами догляду за вишитими виробами, дати уявлення про професію вишивальниці ручної й машинної вишивки, навчити доглядати…

Уроки 15 – 16: Виготовлення вишитого виробу

Мета: забезпечити засвоєння учнями знань із послідовності виконання, критеріїв та методів оцінювання якості вишитого виробу, ознайомити з професією вишивальник ручної і машинної вишивки; вдосконалювати уміння прошивання вивчених швів, навичок раціональногї організації робочого місця; сприяти розвитку підготовки й виготовлення вишитого виробу…

Уроки 13 – 14: Вибір виробу та  візерунка для вишивання

Мета: забезпечити засвоєння учнями знань із послідовності підготовки й виготовлення вишитого виробу та способів перенесення візерунка вишивки на тканину; формування уміння планувати роботу, вибирати спосіб перенесення малюнка і виконувати перенесення (за потребою); сприяти розвитку пізнавальних інтересів учнів, навичок групової роботи;

Уроки 11-12: Лічильна гладь (пряма, коса, качалочки) та вільна гладь (художня, декоративна, біла)

Мета: забезпечити засвоєння учнями знань про різні види гладі, її призначення, регіональні особливості оздоблення виробів лічиль­ною та вільною гладдю; формувати уміння та навички розрізняти косу та пряму гладь за технікою виконання, вишивати лічильною

Уроки 9-10: Інструменти та пристосування для вишивання. Види вишивальних швів

Мета: забезпечити засвоєння учнями знань про прийоми вико­нання швів «штапівка», «хрестик», «козлик», «оксамитовий», їхнє графіч­не зображення та застосування; формувати уміння виконувати ручні шви; сприяти розвитку моторики рук, координації рухів, око-міра;виховувати акуратність й старанність під час виконання ви­шивальних робіт.

Урок 7-8: Основи побудови композиції у вишивці

Мета:  забезпечення засвоєння учнями понять «орнамент»; «ра­порт», знань про види орнаментів та побудову композиції у вишивці; формування уміння з розпізнавання основних видів орнаментів, харак­терних для української народної вишивки, з вибору орнаменту для ви­шивання та його кольорового рішення; сприяння розвиткові пізнавального…

Урок 5 – 6: Вишивка як традиційний вид декоративно-ужиткового мистецтва. Традиційні види рукоділля і декоративно – ужиткового мистецтва. Види вишитих виробів. Регіональні особливості оздоблення виробів вишивкою

Мета: забезпечити засвоєння учнями знань про традиційні для України види рукоділля і декоративно-ужиткового мистецтва та оздоб­лення виробів вишивкою; формувати уміння аналізувати, узагальнюва­ти, порівнювати, оцінювати;  розвивати пізнавальні інтереси учнів, навичок групової роботи;  виховувати повагу до української стародавньої культури,

Урок № 3-4: Українська народна вишивка — один із видів декоративно-ужиткового мистецтва. Інструменти і приладдя для вишивання. Види виробів, оздоблених вишивкою

Мета: поглиблення знань з історії розвитку української вишивки як одного із видів декоративно-прикладного мистецтва; удосконалення навичок роботи з інструментами і приладдям для вишивання, правильної організації робочого місця з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та правил безпечної праці; виховання охайності, прищеплення любові до…