7 клас (дівчата)

Догляд за в’язаними виробами з різних матеріалів.Захист та оцінювання результатів проектної діяльності

Мета: узагальнення знань, умінь і навичок учнів з розділу ≪Проектування та виготовлення виробів, в’язаних спицями ≫; розвиток аналітичних здібностей та логічного мислення; виховання в дітей організованості, раціональності, практичності, критичності. Завдання для учнів: • учитися правил догляду за в’язаними виробами з…

Конспект уроку: Остаточна обробка виробу

Мета: формування в учнів навичок остаточної обробки в’язаних виробів; розвиток творчого мислення; виховання працелюбності, організованості, раціональності, практичності. Завдання для учнів: • виготовляти та оздоблювати виріб; • оформляти пояснювальну записку проекту.

Урок з трудового навчання: Технологія виготовлення в’язаного виробу

Мета: формування в учнів умінь виготовляти в’язані вироби; розвиток творчого підходу довиконання роботи та культури праці; виховання уважності, спостережливості під часреалізації практичних завдань. Завдання для учнів: • виготовляти виріб; • організовувати робоче місце; • дотримуватись правил безпечної праці та санітарно-гігієнічних…

Конспект уроку: Використання розрахунків для в’язання

Мета: формування вмінь виготовляти в’язаний виріб; розвиток творчих здібностей школярів та культури праці; виховання працелюбності, старанності, уважності під час виконання практичних завдань; формування інтересу до праці в’язальниці. Завдання для учнів: • виготовляти виріб; • організовувати робоче місце; • дотримуватись правил…

План-конспект уроку: Народні традиції в оформленні в’язаних виробів.Нерівномірне збільшення і зменшення в’язаного полотна

Мета: формування вмінь і навичок учнів збільшувати та зменшувати кількість петель у трикотажному полотні; розвиток аналітичних здібностей і логічного мислення учнів, координації та точності рухів рук під час виконання операцій; виховання організованості, раціональності, практичності; формування інтересу до праці в’язальниці. Завдання…

Поняття про моду, стиль. Урахування модних тенденційу процесі проектування виробів. Використання в побутізв’язаних спицями виробів

Мета: ознайомлення учнів з поняттями моди та стилю; оволодіння вміннями враховувати модні тенденції в процесі проектування; розвиток наочно-образного мислення тапросторової уяви учнів; виховання дружелюбності та поваги дітей одне до одного;формування знань про роботу дизайнера одягу. Завдання для учнів: • уміти…

Конспект уроку: Способи в’язання, схематичне зображення. Рапорт

Мета: формування вмінь і навичок учнів читати схеми та виконувати в’язання виробів за ними; розвиток творчого мислення, концентрації уваги, пам’яті, просторової уяви школярів; виховання працелюбності, організованості, практичності під час виконання практичних завдань. Завдання для учнів: • читати схеми для в’язання…

Щільність в’язання по горизонталі й вертикалі.Розрахунок кількості петель і рядів для в’язання

Мета: формування вмінь і навичок учнів у розрахунку кількості петель і рядів для в’язання, а також щільності в’язання по горизонталі й вертикалі; розвиток наочно-образного мислення, просторової уяви; виховання творчого підходу до виконання роботи. Завдання для учнів: • учитися розраховувати кількість…

План-конспект уроку: Основні елементи в’язання спицями та їх умовне позначення

Мета: оволодіння учнями правильними прийомами роботи зі спицями (набирання петельпочаткового ряду, технології виконання лицьових та виворітних петель, завершенняроботи (закривання петель)); розвиток координації, точності рухів рук під час в’язання;виховання старанності, уважності під час виконання практичних завдань; формуванняінтересу до праці в’язальниці. Завдання…

Урок технологій 7 клас: В’язання спицями як вид декоративно-ужиткового мистецтва.Інструменти і матеріали для в’язання

Мета: ознайомлення учнів з інструментами та матеріалами для в’язання, правилами безпечної праці та санітарно-гігієнічними вимогами під час в’язання спицями; розвиток пізнавальних здібностей школярів; виховання старанності й уважності під час виконання практичних завдань; формування інтересу до праці в’язальниці. Завдання для учнів:…