3 клас

Узагальнення й систематизація знань учнів українська мова 3 клас

Мета: узагальнити та систематизувати знання, здобуті протягом року;збагачувати словниковий запас учнів; розвивати комунікативні вміння,пам’ять, логічне й творче мислення, увагу, вміння зосереджуватися;формувати навички виразного читання; стимулювати активність кожного учня з метою розвитку їх здібностей; виховувати любов до української мови, Батьківщини. Хід…

Урок. Повторення вивченого про частини мови

Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів про частини мови; розвивати комунікативні вміння, пам’ять, логічне мислення; виховуватилюбов до поезії, всього прекрасного. Хід уроку І. Організаційний момент Встаньте, діти, всі рівненько, Посміхніться всі гарненько. Привітайтесь: «Добрий день!» Продзвенів дзвінок: «Дзелень!». ІІ. Актуалізація…

Урок. Повторення вивченого про будову слова

Мета: повторити та закріпити знання учнів про будову слова; вдосконалювати практичні вміння визначати у слові всі його значущі частини шляхом постановки проблемних питань; розвивати мислення школярів, вміння аналізувати, зіставляти, робити самостійні висновки;вдосконалювати орфографічні навички, зв’язне мовлення, збагачувати словниковий запас; продовжити…

Урок 116. Урок розвитку зв’язного мовлення.Редагування текстів

Мета: навчати школярів бачити в тексті недоліки та редагувати їх; розвивати увагу, мислення, мовлення, пам’ять; виховувати любов і дбайливе ставлення до природи. Хід уроку І. Організаційний момент Встали, дітки, всі рівненько, Посміхнулися гарненько. Настрій на урок взяли Й працювати почали.…

Урок. Повторення. Аналіз перевірних робіт.Повторення вивченого про текст, речення

Мета: проаналізувати помилки, допущені учнями у диктанті; повторитививчений матеріал про текст, речення; розвивати мовлення, мислення,пам’ять; виховувати пізнавальний інтерес. Хід уроку І. Організаційний момент Добрий день! В добрий час! Рада, діти, бачить вас! Ви почули всі дзвінок, Він покликав на урок.…

Урок 114. Перевірна робота. Диктант

Мета: перевірити орфографічну та пунктуаційну грамотність учнів; розвивати акуратність; виховувати культуру оформлення письмових робіт. Хід уроку І. Організаційний момент ІІ. Повідомлення теми й мети уроку ІІІ. Контроль знань. Диктант   ПОЧАТОК ЛІТА Засяяло у барвистому травневому вінку біле мереживо. Це…

Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «Дієслово». Контроль та оцінювання знань за темою «Дієслово»

Мета: перевірити рівень мовних знань і вмінь учнів за темою «Дієслово»;розвивати акуратність; виховувати культуру оформлення письмових робіт. Хід уроку І. Організаційний момент ІІ. Повідомлення теми й мети уроку ІІІ. Контроль знань 1 варіант 1) Підкреслити в тексті дієслова. Любіть книжку…

Урок 112. Перевірна робота. Аудіювання

Мета: перевірити вміння учнів слухати незнайомий текст та розуміти його(сприйняття й розуміння змісту, основної думки, образних висловівтощо); розвивати мовлення; виховувати спостережливість, допитливість. Хід уроку І. Організаційний момент ІІ. Повідомлення теми й мети уроку ІІІ. Контрольне аудіювання   Варіант 1 ПЕЛЮСТКА…

Написання частки не з дієсловами.Розбір дієслова як частини мови

Мета: формувати в учнів уміння писати частку не з дієсловами, визначатичас дієслів, правильну вимову дієслів на –ться; розвивати усне й писемне мовлення; виховувати працьовитість, дисциплінованість. Хід уроку І. Організаційний момент ІІ. Актуалізація опорних знань Каліграфічна хвилинка Цвцткцмц Цвіт цуценя міцний…

Урок розвитку зв’язного мовлення.Складання тексту-міркування «Чому ластівки відлітають першими»

Мета: узагальнити знання учнів про текст; удосконалювати вміння та навички школярів відповідати на запитання; складати твори-міркування;розвивати вміння добирати переконливі докази, аналізувати, робитивисновки; виховувати любов до природи. Хід уроку І. Організаційний момент ІІ. Актуалізація опорних знань — Відгадайте загадку й визначте…